Kanał RSS
Kanał RSS

Czy Dyrektor Jarosław Domagała uprawia nepotyzm?

Raport sporządzony w szkole muzycznej w Gostyninie - Pełnienie funkcji kierownika zakładu Pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Czy dzieciom wolno odbierać marzenia?
autor fot. Sławomir Sikora

Pełnienie funkcji kierownika zakładu Pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

(Raport do pobrania w formie PDF)

Zgodnie z art. 39 ust. 3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
Dyrektor w szczególności podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawach:
 
1. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Dokonano kontroli z zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W wyniku powyższego ustalono dwa przypadki nieprawidłowo zawartych umów o pracę: dotyczy to Pani H.K., z którą została zawarta trzecia umowa o pracę na czas określony, zamiast umowy na czas nieokreślony (załącznik nr 27 do protokołu). W drugim przypadku, dotyczącym Pana M. F., zawarte zostały cztery umowy na czas określony, a dopiero piąta umowa została zawarta na czas nieokreślony (załącznik nr  28 do protokołu).

Według ustnej informacji udzielonej w dnu 20 listopada 2009 r. przez Dyrektora Szkoły, osobą odpowiedzialną za sprawy kadrowe, w tym ewidencjonowanie umów, jest Sekretarz Szkoły, Pani B.G.. Natomiast fakt podpisania przez Dyrektora nieprawidłowych umów wynika - według przedstawionej informacji - z niedopatrzenia.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisu art. 25 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.).

Czyżby osoby, o których mowa w raporcie były dla Pana Jarosława Domagały niedopatrzeniem? Dziwny sposób pojmowania roli jaką powinien pełnić ów zasłużony dla kultury i narodu człowiek. Ot zwykłe niedopatrzenie. Przedłużanie umów co jakiś czas, często służy pełnemu podporządkowaniu się i zaakceptowaniu systemu wasalstwa. Może Pan M. F. potrzebował więcej czasu na przyjęcie zasad i reguł obowiązujących w Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie? Czyżby był opornym nauczycielem? A może nie chciał dzieci uczyć za drobne opłaty? Może swoją rolę w szkole traktował na tyle poważnie, że przeciwstawiał się wszelkim patologią? Być może w końcu się poddał presji wywieranej na nim i za cenę konformizmu zaprzedał się ludziom bez zasad, bez etyki?  A druga osoba Pani H.K. być może również należała do krnąbrnych nauczycieli, którą dyrektor musiał w odpowiedni sposób przygotować do pełnionych obowiązków?

Dużo pytań, brak odpowiedzi. Ale jedno jest pewne, jakim trzeba być arogantem by traktować ludzi tak podle? Niedopatrzeniem dla Jarosława Domagały, ot drobną ryską jest niezatrudnienie ludzi na umowę na czas nieokreślony.


Komentarze

Wielcy muzycy - fachowcy, wirtuozi, pedagodzy nie mają dziś zatrudnienia. Wielu opuściło na zawsze Ojczyznę w poszukiwaniu pracy i chleba. A tu, pod nosem dzieją się takie rzeczy! To jest niemoralne! Czy to ma być wskazówka, że jak ktoś w Polsce nie kręci, to nie ma racji bytu? Czy wszechobecny nepotyzm, kolesiostwo, nagradzanie siebie wzajemnie, każdemu coś za coś, to już ma być nasza obowiązująca codzienność?

Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...