Kanał RSS
Kanał RSS

Czy Przewodnicząca Rady Rodziców zmuszała Jarosława Domagałę do...?

Raport sporządzony w szkole muzycznej w Gostyninie - Prawidłowość ewidencjonowania uczniów uczęszczających do szkoły oraz do ogniska muzyczne.
Swiat według Jarosława Domagały
autor fot. Sławomir Sikora

 Sięgnijmy po następny fragment raportu (Raport do pobrania w formie PDF)

"Z rozmów przeprowadzonych podczas spotkania rodziców z komisją w dniu 7 grudnia 2009 r. wynika również, że system odpłatności za uczęszczanie dzieci do Szkoły jest bardzo zróżnicowany. Poza ww.opłatami rodzice uiszczają również opłatę za zajęcia w sekcji wokalnej w kwocie 25 zł/miesięcznie i opłatę za uczęszczanie dziecka do Szkoły Muzycznej w kwocie 25 zł/miesięcznie. Dyrektor Szkoły, Pan Jarosław Domagała, został poproszony o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących zasad funkcjonowania sekcji wokalnej oraz opłat za zajęcia ww. sekcji. W piśmie stanowiącym załącznik nr 54 do protokołu, Dyrektor wskazał, że w Szkole odbywają się zajęcia ze śpiewu dodatkowego, wykazane w arkuszu organizacyjnym, zaopiniowanym pozytywnie przez wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej oraz przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Ponadto, w Szkole zorganizowane zostały zajęcia ze śpiewu, w których udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Gostynina (5 osób). Nauczyciele nie pobierają za te zajęcia honorarium, natomiast uczniowie wpłacają dobrowolną składkę na Radę Rodziców w wysokości 25 zł miesięcznie."

Oczywiście, że nikt nie musi płacić, jedynie dobrowolna, opłata w wysokości 25 zł od głowy na Radę Rodziców. 25 złotych miesięcznie na szkołę i 25 zł na zajęcia ze śpiewu jeśli zsumujemy to mamy 50zł a mnożąc przez np. 10 miesięcy pojawia się nam 500 zł. Teraz rozumiem dlaczego przy wielu szkołach jak czyta się informacje np. umieszczone w internecie jest tak wiele różnych sekcji czy innych miejsc pogłębiania wiedzy muzycznej. A może tak przy okazji to drenuje się kieszeń rodzicom?

Już sobie wyobrażam jak np. Dyrektor Jarosław Domagała przechadza się po szkole i kieruje do odpowiedniego koła maluszka. Przecież wszystkich nie można upchnąć np. w sekcji dętej, nie każde dziecko będzie chciało śpiewać, choć sądzę, że są sposoby by je przymusić. Postawię kolejne pytanie: Czy Jarosław Domagała wymuszał na dzieciach uczestniczenie w zajęciach dodatkowych? I znów w wyjaśnieniach pojawia się Rada Rodziców. I wszystko jest ok. Prawda? Czy Rada Rodziców jest organem pobierającym haracze?

Pamiętam serial z niezapomnianą rolą Stanisława Mikulskiego Kapitan Kloss. W jednym z odcinków Kapitan Kloss tropi WOLFA. WOLF jest odpowiedzialny za wszystko, za rozstrzeliwanie jeńców, pacyfikację wsi, grabieże, rozstrzeliwanie dezerterów, jednym słowem zbrodniarz wojenny, który powinien stanąć przed Trybunałem Wojennym. I kim się okazuje WOLF, to skrót od nazwisk czy imion, dziś już nie pamiętam, czterech Niemców z formacji SS.

Wracam do raportu sporządzonego w Muzycznej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie, kiedy jej kierownikiem był znany i lubiany aranżer zespołu Bajer Full Jarosław Domagała.

Czy Rada Rodziców w tych wszystkich wyjaśnieniach składanych przez Jarosława Domagałę nie przypomina historii opowiedzianej w "Stawce Większej Niż Życie"?
Według mnie tak.

Za każdym razem kiedy pojawiają się nieprawidłowości czy niejasności, które stara się rozwikłać komisja powołana przez Burmistrza Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego, to Jarosław Domagała twierdzi tak jak w tym fragmencie raportu, zacytuje Jarosława Domagałę: "Nauczyciele nie pobierają za te zajęcia honorarium, natomiast uczniowie wpłacają dobrowolną składkę na Radę Rodziców w wysokości 25 zł miesięcznie." I to usprawiedliwia wszystkie działania Pana Jarosława Domagały.

To może przyczyny niepowodzeń, nieprawidłowości należy szukać w Radzie Rodziców? Może to osoby tworzące Radę Rodziców wymyśliły proceder zarabiania pieniędzy w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie?

Może np. Przewodnicząca Rady Rodziców jest osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości w szkole? Czy Jarosław Domagała był zmuszony przez Radę Rodziców do pobierania od dzieci tzw. bezpłatnych opłat?

A, może Przewodnicząca Rady Rodziców zmuszała Jarosława Domagałę do…?


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...