Kanał RSS
Kanał RSS

"DanceSpace" - Edukacja Taneczna

Projekt realizowany w ramach Fundacji FECWIS
DanceSpace - Dorota Wodzińska
fot. Magdalena Ruszała

DanceSpace – w dosłownym tłumaczeniu, jest to przestrzeń taneczna, w której tancerz mówi językiem swojego ciała, wyrażając się przez ruch. Efektem wizualnym tego procesu jest TANIEC.

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego podjęła się realizacji kolejnego projektu, jakim jest „DanceSpace”. Jednak będzie to przestrzeń taneczna, w której będziemy mówić nie tylko językiem ciała, ale także innymi możliwymi sposobami komunikacji niewerbalnej i werbalnej. 

Celem właściwym realizacji projektu jest ogólno pojęta edukacja taneczna w zakresie teorii i praktyki, która ma za zadanie poszerzyć horyzonty myślowe odbiorców projektu na temat tańca, inspirować ich do twórczego rozwoju, zmienić fałszywe i stereotypowe myślenie o sztuce tanecznej oraz uwrażliwiać społecznie i walczyć z wykluczeniem społecznym (co wpisuje się w działalność statutową Fundacji FECWIS).

Odbiorcami projektu są:

- dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy,

- osoby sprawne i osoby niepełnosprawne,

- osoby ze środowisk wykluczonych społecznie,

- tancerze (amatorzy i profesjonaliści), instruktorzy tańca oraz choreografowie,

- choreoterapeuci, pedagodzy.

DanceSpace to miejsce, gdzie pragniemy przełamać każde taneczne tabu, informować o świecie tańca wielopłaszczyznowo, ale przede wszystkim edukować tanecznie!  Jeśli tematyka tańca jest ci bliska, to serdecznie zapraszam do współpracy przy realizacji projektu „DanceSpace”. Skontaktuj się z nami przez adres mailowy: ds.dancespace@gmail.com

 

Zapraszam!

Dorota Wodzińska – Koordynator Projektu „DanceSpace”


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...