Kanał RSS
Kanał RSS

Donos Obywatelski w sprawie dewastacji Kampinoskiego Parku Narodowego

Jak walczyć z lokalną sitwą w Kampinoskim Parku Narodowym
otulina Wojcieszyn zarządzana przez Cross Team Stare Babice

Czym dłużej obserwuję to co dzieje się w Gminie Stare Babice, to odnoszę wrażenie, że ktoś lub grupa ludzi bardzo aktywnie wspiera działania klubu motorowego Cross Team Stare Babice w jego niszczeniu otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Musi być Anioł Stróż lub kilku aniołów, którzy rozłożyli ochronny parasol nad Stowarzyszeniem Motorowym Cross Team Stare Babice.

Czyżby w Gminie Stare Babice zblatowała się władza z częścią społeczności? Nie, to nie możliwe, by tak blisko Warszawy koegzystował nieformalny układ. Przecież w tej gminie mieszkają osoby, a nawet funkcjonariusze, którzy mają wpisane w swoją pracę, a bardziej Służbę, dbać o bezpieczeństwo i to na poziomie krajowym.

Może Gmina Stare Babice nie leży w jurysdykcji państwa polskiego? A może Gmina Stare Babice tylko na papierze jest jednostką samorządową z urzędnikami, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności. Część gminy Stare Babice leży w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, ten fakt powienien wręcz motywować gminnych urzedników, aby stawali się w naszym imieniu strażnikami bezpieczeństwa Kampinoskiego Parku Narodowego. Aby zawsze pamiętali, że sprawują pieczę w naszym imieniu nad szczególnym Dobrem Narodowym.

A może Gmina Stare Babice to już ziemia feudalna należąca np. do jakiegoś władcy? Jeśli tak jest, to warto wytropić kto jest np. kasztelanem, a może i hrabią ze wszystkimi przywilejami dotyczącymi władania tą ziemią.

Jestem przekonany, że Prezes Cross Team Stare Babice Hubert Barszczewski nie jest tą osobą. Dlaczego? Otóż jeśli zamaszyście pracuje łopatą przy budowie toru to nie jest możliwe, aby był feudałem.  Wiemy, z historii, że właściciel gruntów nie skalałby się pracą fizyczną. Źle by to wpływało np. na nastroje zamieszkujących chłopów pańszczyźnianych czy robotników folwarcznych. Co najwyżej mógłby obserwować pracę swoich robotników, podszczypując przy tym wiejskie dziewuchy w to czy inne odsłonięte miejsce.

Może jest burgrabią czy murgrabią, który w imieniu swojego pana zarządza ziemią? To już szybciej.

Kilka dni temu przez przypadek obejrzałem jeden z odcinków serialu "Janosik", gdzie murgrabia grabi chłopów, przy tym nie dzieli się z swoim zwierzchnikiem czyli hrabią. Kiedy pojawił się napis końcowy. Miałem wizję.

Czyżby w Starych Babicach powstała grupa rekonstrukcyjna z czasów np. literackiego Janosika? Może jej uczestnicy weszli tak głęboko w swoje role, że zatracili się bez reszty w tym udawaniu? Może członkowie Stowarzyszenia Motorowego Cross Team Stare Babice tak naprawdę to już hajducy dowodzeni przez murgrabiego, których celem jest dbać o bezpieczeństwo hrabiego, a tak przy okazji łupić chłopów ile się da?

Jeśli tak jest to nie dziwi fakt, że osoby związane z tym crossowym szaleństwem, tak daleko zatraciły się w odgrywaniu ról, tracąc przy tym kontakt z rzeczywistością.

Może tu trzeba szukać klucza do ich umysłów? Może ich umysł już nie reaguje na współczesny język? Nie wierzę, że można być tak bezmyślnym, bezczelnym i tupeciarzem, by niszczyć Nasze Wspólne Dobro Narodowe jakim jest Kampinoski Park Narodowy.

Może trzeba dla dobra nas wszystkich sięgnąć do języka staropolskiego? Może osoby uczestniczące w dewastacji otuliny jak również Kampinoskiego Parku Narodowego tak bardzo zatraciły się w innych stanach świadomości czy ucieczce od realnego świata, że nie potrafią sobie z tym już samodzielnie poradzić? Więcej trwając w tej matni umysłowej wywołują u siebie i w otoczeniu syndrom odrzucenia czy wyobcowania. W jakimś sensie stali się przez to sektą. Jeśli tak jest, to nie dziwi fakt traktowania wszystkich spoza ich grupy jako wrogów, a w najlepszym wypadku jako chłopów pańszczyźnianych. Przyjąłem założenie, że mentalnie są w czasach współczesnych literackiemu Janosikowi. Ale to tylko moja hipoteza.

Jeśli uciekli w świat fikcji, to mieszkańcy Gminy Stare Babice powinni się dobrze przyjrzeć osobom uczestniczącym w obłędzie jakie ma miejsce na torze vel nietorze vel trasie country vel terenie administrowanym przez Stowarzyszenie Motorowe Cross Team Stare Babice w Wojcieszynie. Warto wsłuchać się w jaki sposób zwracają się do siebie kiedy są sami. Może używają tajnych gestów, nie wspominając o ubraniach?

Wiem, że jest to trudne, ponieważ bardzo dobrze są zorganizowani. Dowód. Istnienie nielegalnej inwestycji przez tyle lat, rozbudowa, a nawet informowanie o niej w portalach społecznościowych. Mimo niezaprzeczalnych faktów, osoby, które powołane są do przestrzegania prawa nie widzą problemu. Więcej takie osoby jak radny Sławomir Sumka mieszkaniec Wojcieszyna, który jest osobą odpowiednio przygotowaną do pełnienia ważnych zadań dotyczących np. bezpieczeństwa na poziomie krajowym, nie czynią żadnych działań, aby przerwać to szaleństwo. Więcej radny Sławomira Sumka wspiera rozwój Stowarzyszenia Motorowego Cross Team Stare Babice.

Można postawić pytanie, ile osób z samego Wojcieszyna należy do grupy nazwijmy tu na potrzeby mojego wystąpienia rekonstrukcyjnej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice, wiem jak ciężko jest walczyć z osobami dobrze zorganizowanymi. Dlatego pierwszym krokiem może niech będzie napisanie przez Was donosu obywatelskiego.

Proponuję nie wysyłać korespondencji na poczcie w Starych Babicach. Nie wrzucajcie donosów do skrzynek na listy w Waszych Miejscowościach. Dlaczego? Jeśli założymy, że ci na których piszecie donos żyją w świecie przeszłym, w czasach pańszczyźnianych, to uznają, że mają prawo do przejrzenia korespondencji i jej zatrzymania. Bo jakim prawem chłop pańszczyźniany pisze donosy, zamiast w godzinach wolnych od pracy rozbudowywać trasę cross country, a przynajmniej dbać o teren administrowany przez Stowarzyszenie Motorowe Cross Team Stare Babice by junacy i hajducy, mogli gnać na swoich ryczących rumakach.

Proponuję, jednak zebrać się gromadą. Bo za jakiś czas może się okaże, że nie macie np. prawa wychodzić ze swoich obejść kiedy trenują dzielni junacy przyszli hajducy. Może za chwilę dowiecie się, że został na Was nałożony podatek? Dług będzie rósł, a może już rośnie, a karne odsetki są wyższe niż w lombardzie pruszkowskiej mafii? Teren administrowany przez Stowarzyszenia Cross Team Stare Babice wymaga nakładów finansowych. Warto przerzucić je na mieszkańców. Toż to już płacicie daninę w formie przyznanych dotacji dla junaków z Cross Team Stare Babice. Pamiętajcie pańszczyźniany chłop nie ma żadnych praw. Dlatego ruszcie póki czas do innych punktów pocztowych w pobliskiej np. Warszawie.

Wiem, że trudno jest przygotować odpowiednie pismo, szczególnie kiedy w godzinach popołudniowych w sobotę czy niedzielę trwa ogłuszające szaleństwo na trasie cross country w Wojcieszynie. Wiem, że nie pomagają zatyczki do uszu, włączanie telewizora, zasłanianie zasłon, bo junacy i hajducy po złości podjeżdżają pod okna tych którzy próbowali czy nadal próbują walczyć. Wiem, że próby zachęcenia odpowiednich służb pełzną na niczym. Być może funkcjonariusze należą do sekty rekonstrukcyjnej?

Dlatego wspólnie i w porozumieniu przygotowaliśmy szablon pisma, które wystarczy wypełnić i wysłać na wskazany przez nas adres.

Pamiętajcie warto to uczynić choćby przez fakt ratowania członków grupy rekonstrukcyjnej.  Już sami nie potrafią wrócić z fikcji. Dlatego pomóżcie im, jeśli jest Wam bliskie Dobro Drugiego Człowieka. To Wasi Sąsiedzi. Dlatego wspólnie wyzwólmy ich z matni w jaką wpadli. Nie noście wobec nich urazy, za szykany, próby zastraszania, zawoalowane lub wprost artykułowane. Po prostu zróbcie to.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...