Kanał RSS
Kanał RSS

GDZIE SZUKAĆ POCZĄTKU TAŃCA?

Dorota Wodzińska - DanceSpace
fot. Magdalena Ruszała

Nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. W ten sam sposób można stwierdzić, że to, jak  wygląda dzisiejszy taniec, nie jest przypadkiem. Powinniśmy być świadomi też faktu, że taniec to nie tylko zestawienie kilku wyuczonych ruchów ciała, ponieważ jest to również w dużej mierze filozofia, historia, emocje i uczucia, komunikacja międzyludzka, choreografia. Taniec to opowieść przekazana w formie ruchu ciała człowieka. Taniec to w końcu sposób na wyrażenie siebie.

Doszukując się znaczenia tańca w ludzkiej egzystencji należałoby sięgnąć bardzo głęboko, do odległych czasów ludów pierwotnych. To właśnie ci ludzie, tak bardzo kulturowo różniący się od nas, nie posiadający tak bogatej wiedzy o świecie, która dla nas jest zaledwie wiedzą powszechną- oni opierali swój żywot na tańcu. Cóż mogli oni ofiarować „światu” w zamian za to czym zostali przez niego obdarowani? Jak mogli oni go zrozumieć i prawa nim rządzące? Wszystko pochodziło przecież nie od nich samych, ale od „kogoś” lub „czegoś”. Posiadali jedynie pewność poczucia własności własnego ciała. Tak więc przy jego pomocy mogli złożyć hołd „światu” za jego piękno, potęgę i istnienie. Taniec – ruch ciała - był sposobem na wyrażenie wdzięczności oraz wszelkich próśb.

Jak dalece odległe jest to znaczenie tańca w porównaniu ze współczesną sztuką taneczną. Dziś taniec to forma spełnienia artystycznego, kiedyś reakcja wyrażenia stanu emocjonalnego człowieka. Można śmiało porównać go także na podstawie zaspokajanych ludzkich potrzeb, ponieważ zależność jest bardzo prosta. Ludzie pierwotni zaspokajali swoje podstawowe potrzeby, a ich taniec był formą wyrażania pozytywnych lub negatywnych odczuć z tym związanych. Współczesny tancerz traktuje taniec bardziej, jako sposób na samorealizację.

Jest to długa droga, jaką przeszli ludzie w poznaniu siebie i swoich potrzeb, od czasów prehistorycznych po dziś dzień. Tak samo jak wielopłaszczyznowo ewoluowali ludzie, podobnie stało się z tańcem. Gdyż taniec był i jest nieodzownym elementem w życiu człowieka. 


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...