Kanał RSS
Kanał RSS

Geneza powstawania miast

autor fot.: Magdalena Ruszała

Rzeka od zarania dziejów była elementem krajobrazu, który przyciągał ludność. Dlatego przy ciekach wodnych tworzyły się najpierw osady, które z czasem urastały do rangi Metropolii. Im większa powierzchniowo była rzeka, tym większe miała znaczenie gospodarcze, polityczne oraz kulturowe.

Historia udowodniła, że lokalizowanie miast u brzegów rzek było sposobem naturalnym oraz najczęściej stosowanym. Mimo tego, iż wszystkie miasta łączył charakter rzeczny, nie pozwalało to jednak na stwierdzenie faktu, iż każde z tych miast było identyczne. Różnice były widoczne w architekturze, społeczeństwie, polityce i wielu podobnych aspektach, co nadawało swoisty charakter i rozpoznawalność każdej miejscowości. Istotnym jest też fakt, że historyczne miasta nadrzeczne posiadały różnorodną formę przestrzenną. Wiązało się to głównie z uwarunkowaniem topograficznym terenu.

Ze względu na wszystkie funkcje rzeki, jej pozytywne właściwości i przydatność w życiu mieszkańców miast – można zauważyć, że życie w mieście toczyło się przy rzece. Co więcej, życie nad rzeką tętniło energią i było czymś normalnym dla naszych przodków.

Jeszcze 100 lat temu transport wodny, rekreacja związana z rzeką były bardzo popularne. W związku z tym zagospodarowanie terenów nadrzecznych w mieście było pieczołowicie zaplanowane i wykorzystane na każdym metrze kwadratowym tego terenu.

Jak wyglądają te tereny współcześnie?

Dziś tereny nadrzeczne to przestrzenie nieużytków, pozostawionych samym sobie. W takich miejscach, jak centrum wielkich miast są one zadbane i wykorzystane, ponieważ są przestrzenią publiczną, powszechnie uczęszczaną. Są niejako formą komunikacji, stąd nie mogły być pominięte podczas rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanych po wojnie. Jednak to wyjątki, ponieważ większość bulwarów nadrzecznych to zapomniane przez ludzi miejsca.

Dlaczego nie korzystamy z przemyślanych rozwiązań naszych przodków? Przecież zaufać można tylko sprawdzonym pomysłom. Życie w mieście nie musi być tak ograniczające, jak nam się wydaje. Odrobinę natury można znaleźć nawet w betonowej przestrzeni miasta. Rzeka daje nam mnóstwo możliwości na uprawianie sportów, rozrywki, turystyki czy rekreację. Tereny nadrzeczne pozwalają na realizację tych pomysłów, a jest to przecież ideologiczne miejsce dla powstania miast.  


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...