Kanał RSS
Kanał RSS

Koncert teatralny na bazie muzycznych kontrastów i kolorowanka muzyczna, jako pierwsza pomoc edukacyjna – Lidia Bajkowska

Koncerty Teatralne
autor fot: Dorota Wodzińska

Dla dzieci i młodzieży w szkole czy w przedszkolu muzyka poważna nie przedstawia większej wartości. Uczniów generalnie zmusza się do słuchania klasyki na lekcjach czy organizowanych szkolnych koncertach. Inaczej jest np. w teatrze. Dzieci pochłonięte fabułą słuchają jej chętnie, jako środka obok światła i scenografii budującego nastrój.

Żeby przygotować uczniów do świadomego odbioru dzieł i zachęcić do słuchania muzyki poważnej wprowadziłam KONCERTY TEATRALNE. Dzieci wystawiają jakąś scenę i szukaj do niej muzyki. Szukają odpowiednich fragmentów z dowolnie wybranych utworów z  pomocą nauczyciela, który im dostarcza płyty i przygotowuje środki audiowizualne. W tym czasie niepostrzeżenie  poznają repertuar i  kompozytorów. Potem wielokrotnie  odsłuchują te swoje znalezione fragmenty i utrwalają je.

Nauczanie słuchania i rozumienia muzyki poważnej jest bardzo trudną umiejętnością. Koncert teatralny, który proponuję, jest cennym doświadczeniem, umożliwiającym niepostrzeżenie przeniesienie się dziecka w świat dźwięków. Najlepiej byłoby, aby słuchana muzyka była żywa  i wykonana przez profesjonalnych muzyków na prawdziwych instrumentach. Sytuację ratuje pianino, które jest prawie w każdej szkole czy przedszkolu i jest ono niezbędne, żeby zagrać na nim i pokazać kontrasty muzyczne, których np. na syntezatorze się nie pokaże, gdyż instrumenty te nie mają z reguły dynamicznych klawiatur i są mało oktawowe.

Na takie lekcje czy koncerty proponuję przykłady muzyki programowej (P. Czajkowski, R. Schumann, E. Grieg, S.Prokofiew  itd.), która jak żadna inna najsilniej oddziałuje na psychikę i wyobraźnię dziecka. W koncertach teatralnych utwory muszą być dobrane tak, żeby były dobitną ilustracją tego, co się dzieje na scenie. Połączenie muzyki z obrazem nieustannie zmieniających się sytuacji scenicznych ułatwia dziecku zrozumienie tego, co słyszy, i wtedy zaczyna mu się to podobać. W konsekwencji takie słuchanie muzyki doprowadza małego odbiorcę do odkrycia przyjemności i radości z niej płynącej.

Dzieci kojarzą różne melodie z odpowiednimi scenami, zapamiętują je i bezbłędnie rozpoznają potem kontrasty muzyczne, na których bazuję i od których zaczynam edukację, kiedy wprowadzam dziecko w świat MUZYCZNEGO KRÓLESTWA.

W  „Bajce o piosence i nutkach” na wstępie dziecko dowiaduje się, że w muzyce są cztery kontrasty. Bajkowo przedstawione, poprzez skojarzenia obrazowe i porównania pojęcia takie jak muzyka: forte(głośna) – piano(cicha), wolna-szybka, dźwięki wysokie lub niskie, oraz wesoła (tonacje durowe) i smutna (tonacje molowe) nie stanowią potem żadnego problemu, żeby je przyswoić, zapamiętać i wykorzystać w czasie odtwarzania muzyki. Jakże pięknie i artystycznie potem śpiewają i grają  tak wyedukowane dzieci. które uczyły się przez zabawę i podziw dla pokazywanego im piękna.

Nasza MUZYCZNA KOLOROWANKA jest pomocą edukacyjną dla najmłodszych, która pozwala zrozumieć poprzez działania plastyczne- KOLOROWANIE,  czym jest muzyka forte -piano, lento -presto itd.

Jak wielkie znaczenie ma muzyka w naszym życiu nikogo nie trzeba przekonywać. Bo czy bez muzyki mógłby istnieć świat? Muzyka jest wszędzie i od zawsze. Była we wszystkich cywilizacjach. Łagodzi obyczaje, wychowuje, kształci, uspakaja, niesie radość każdemu z nas. Warto najpiękniejszej ze wszystkich sztuk dać szansę aby młode pokolenia ją zrozumiały i pokochały. Niestety  w naszym szkolnictwie z muzyką jest źle, bardzo źle. I czyja to wina, że jesteśmy pokoleniem głuchych? Droga, która jest zarazem konkretną propozycją metody kształcenia muzycznego dzieci poprzez integrację muzyki, plastyki i teatru, jest długa i trudna, ale do pokonania.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...