Kanał RSS
Kanał RSS

Martwe drewno - cz.2

Środowisko życia dla niezliczonej rzeszy organizmów
fot. Aleksandra Machowska
autor fot.: Aleksandra Machowska

Jest to najbardziej oczywista rola drewna. Poniżej krótko scharakteryzuję poszczególne grupy organizmów wykorzystujących obumarłe drzewa i ich części:

- Zwierzęta wyższe oraz bezkręgowce

Zarówno przewrócone kłody, wypróchniałe pniaki i sterczące pnie obumarłych drzew zapewniają bezkręgowcom, płazom, gadom, ptakom oraz ssakom dogodne miejsca ukrycia, zimowania, żerowania i rozrodu. Wśród bezkręgowców najbardziej typową grupą dla ekosystemu leśnego są tzw. owady saproksyliczne – organizmy zależne podczas części swojego życia od martwego drewna lub od zasiedlających ten substrat grzybów, czy innych owadów. Można tutaj wymienić m.in. chrząszcze i błonkówki (np. mrówki). Gady (m.in. jaszczurki, padalce, zaskrońce i żmije) wykorzystują leżące kłody do wygrzewania się. Uważa się, że obecność grubowymiarowego martwego drewna jest warunkiem niezbędnym do życia wszystkich gatunków salamander (fot.5). Spośród ptaków najsilniej związane z drzewami i drewnem są dzięcioły (fot.6) oraz sowy (fot.7). Innymi ptakami chętnie gnieżdżącymi się w dziuplach zmurszałych pni są m.in. kowaliki, muchołówki, sikory i szpaki. Spośród ssaków najczęściej na martwym drewnie bytują owadożerne (np. ryjówki), nietoperze (m.in. borowiec wielki, nocek, mroczek), gryzonie (np. nornice, wiewiórki, koszatki – por.fot.8) i niektóre drapieżne (m.in. kuny leśne – patrz fot.9, jenoty, łasice).

fot. 5 Salamandra plamista (www.hlasek.com)

fot. 6 Dzięcioł kosmaty (www.wikipedia.pl)

fot. 7 Puszczyk (www.sowy.eco.pl)

fot. 8 Koszatka (www.hlasek.pl)

fot. 9 Kuna leśna (www.fotoplatforma.pl)


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...