Kanał RSS
Kanał RSS

Martwe drewno - cz.4

fot. 22 - Zbutwiała kłoda świerkowa jako rezerwuar wody; Karkonoski Park Narodowy
autor fot.: Aleksandra Machowska

Magazynowanie wody i materii organicznej

W rozkładającym się drewnie zmagazynowane są olbrzymie ilości wody i materii organicznej. Po śmierci drzewa nagromadzone w ciągu jego życia i zawarte w tkankach makro- i mikroelementy powoli wracają do gleby. Materia organiczna, przy udziale organizmów saproksylicznych, zaczyna się rozkładać i uwalniać przyswajalne dla roślin pierwiastki. Fakt, że proces ten jest długotrwały, gwarantuje stały dopływ elementów, nie ma też obawy, że nadmiar związków mineralnych (jak np. przy sztucznym nawożeniu) zostanie przez gwałtowne deszcze wypłukany do głębszych warstw gleby bądź spłynie do rzek.

Z upływem czasu leżące kłody zwiększają swoje możliwości zatrzymywania wody, stają się więc jej rezerwuarem dla lasu (fot.22). 

Rola martwych drzew w odnowieniu lasu

W podmokłych lasach, np. w olsach, najmłodsze pokolenie drzew nie ma szans rozwinąć się prawidłowo na powierzchniach, które nie są wyniesione ponad poziom zalegającej wody. Niezbędnego siewkom i podrostowi suchego podłoża dostarczają przewrócone, butwiejące pnie. Aby dotrzeć do gleby, drzewka oplatają korzeniami kłodę i wraz z jej postępującym rozkładem przerastają ją. W ten sposób młode olsze „przybierają” odpowiednią „postawę” wobec wysokiego poziomu wód – tak rozwinięty system korzeniowy zapewnia dostęp powietrza i zapoczątkowuje powstanie nowej olszowej kępy.

W przypadkach, gdy podłoże lasu oferuje dogodne warunki dla rozwoju młodych drzew, leżące kłody również zapewniają atrakcyjne siedlisko, wykorzystywane przez siewki (fot.23). Stanowiska takie są wyniesione ponad poziom gruntu, a więc gwarantują większy dostęp światła. Poza tym, butwiejące drewno, jako specyficzny substrat bardzo odmienny od gleby, nie jest faworyzowane przez wiele roślin dna lasu, stąd na przewróconych pniach panuje o wiele mniejsza konkurencja.

fot.23 Siewka świerka wykorzystująca siedlisko oferowane przez przewróconą kłodę (fot. A. Machowska)


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...