Kanał RSS
Kanał RSS

MUZYKA I TANIEC

Dorota Wodzińska - DanceSpace
Magdalena Ruszała

Co było pierwsze: kura czy jajko? W tym samym kontekście możemy zapytać co było pierwsze: muzyka czy taniec? Dźwięk czy ruch???

Odpowiedzi chyba nie znajdziemy, ale dostrzec możemy ogromną zależność obu dziedzin.

Muzyka daje nam możliwość kreatywnej interpretacji dźwięków – wyrażając się przez to ruchem ciała w odpowiedniej kompilacji pozycji. Im bardziej dźwięk dotyka naszego wnętrza, tym piękniejsze powstają interpretacje choreograficzne. Muzyka pobudza nas do wyrażania siebie, przekazywania emocji innym oraz daje nam szansę ujawnienia przesłania tańca – bo ten zawsze opowiada jakąś historię, jeśli pochodzi z naszego wnętrza.

Taniec jest genialnym uzupełnieniem, a właściwie rozwinięciem dla muzyki. Dzięki temu rozwinięciu odbiorca może w sposób wizualny doświadczyć istoty twórczości ludzkiej. A warto zauważyć, że większość naszego społeczeństwa to wzrokowcy – według badań. Stąd osoby te dzięki wizualnej formie interpretacji dźwięku mogą dogłębniej zrozumieć i usłyszeć muzykę.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno muzyka, jak i taniec – mogą istnieć same dla siebie. Sama muzyka jest wartością, która ubogaca nas i jest ważną formą wyrazu. Jednakże taniec możemy określić w ten sam sposób. Obie dziedziny są jednak dla siebie motorem napędowym. Połączone, dają efekt spotęgowanych doznań u tancerzy, muzyków i odbiorców sztuki. Dlaczego więc nie korzystać z tej możliwości, jaką daje nam sztuka?

Kwestią problematyczną jest tutaj niestety zrozumienie potrzeby obcowania ze sztuką (pod każdym względem). Próbując zrozumieć autora budujemy w sobie poczucie zdrowej empatii, dostrzegamy więcej w otaczającej nas rzeczywistości, stajemy się bardziej wrażliwi – co jest bardzo dużą zaletą, a nie wadą , jak uważają dziś często ludzie (różnica między wrażliwością, a przewrażliwieniem jest znaczna).

Być może obcowanie ze sztuką: muzyką, tańcem, teatrem, malarstwem, rzeźbą… jest drogą do rozpoczęcia nowego życia dla nas samych - gdyż sztuka może nas tylko pozytywnie natchnąć do samorozwoju, zrozumienia i akceptacji samego siebie.