Kanał RSS
Kanał RSS

Muzyka w świecie bajki

recenzja książki Lidii Bajkowskiej „Bajka o piosence i nutkach”

Otwarci na nowe pomysły, twórczy nauczyciele nauczania początkowego, ale również wszyscy posiadający problemy z efektywną realizacją programu nauczania z zakresu muzyki w kl. I–III otrzymali niezwykle ciekawą propozycję z tej dziedziny. Jest nią „Bajka o piosence i nutkach” Lidii Bajkowskiej, wydanej przez PWN W–wa. Współistniejący z bardzo dobrze opracowanym przewodnikiem metodycznym podręcznik, stanowi kanwę do radykalnej zmiany stylu pracy nauczyciela, gwarantując jednocześnie spełnienie wielu ważnych uwarunkowań efektywnego nauczania muzyki w korelacji z wieloma płaszczyznami nauczania i wychowania. Przeniesienie klasycznych zadań dydaktycznych z zakresu muzyki w tajemniczy świat bajki, tak bliski dziecku, zawsze mocno inspirujący i zaciekawiający tajemniczością i przygodą, nowatorski pomysł personifikacji nut, w niebagatelny sposób wpływający na skuteczność ich zapamiętania, różnorodność pomysłów, ogromna konsekwencja w realizacji kolejnych zagadnień, sposób na stworzenie optymalnych warunków odbioru muzyki to tylko niektóre walory tej propozycji.

Uczenie się muzyki zintegrowanej z innymi dziedzinami sztuk, ruchem, zabawą sprawia, że przyswajanie trudnych, wręcz abstrakcyjnych pojęć, znaków, zapisów nutowych staje się przyjemnością dla dziecka. Poprzez bezpośrednie doświadczenie, zabawę, ruch, improwizację, taniec, teatr, tworząc samodzielnie, choć pod bacznym okiem nauczyciela fabułę lekcji uczeń ma za każdym razem szansę na przeżycie nowej przygody intelektualnej i emocjonalnej. Niezwykle ważne zaspokojenie potrzeby ruchu, wykorzystanie naturalnej twórczej aktywności dziecka ich wyobraźni w połączeniu z technikami plastycznymi i teatralnymi, a przede wszystkim z nieustającą, choć przecież tak konstruktywną zabawą, sprawiają, że lekcje muzyki dają szansę odniesienia sukcesu każdemu uczniowi bez względu na jego predyspozycje i uzdolnienia muzyczne. Jak wynika z analizy treści przewodnika metodycznego autorka książki traktuje ucznia podmiotowo, konstruując wszystkie scenariusze lekcji, tak aby każdy z nich był wielkim dziecięcym spektaklem, inspirowanym jedynie przez nauczyciela, eliminującym doznania zniechęcenia, negatywnej oceny, etykietowania, stresu, a stwarzającym nieustannie płaszczyzny do nagradzania i chwalenia indywidualnych postępów dziecka i sukcesów grupy. Te z kolei wzmacniają więzi tworzą dobrą atmosferę, wzajemne zaufanie, uczą współpracy w grupie i wielu innych nadrzędnych wartości determinujących efektywne nauczanie nie tylko muzyki.

Autorka książki przewidziała i proponuje, w realizacji kolejnych, bardzo dobrze, chronologicznie usystematyzowanych treści, problemów, zagadnień dużą elastyczność czasową, sugerując i słusznie powtarzanie trudniejszych elementów aż do ich całkowitego opanowania przez wszystkie dzieci. Przygotowanie uczniów do świadomego odbioru muzyki to jeden z głównych celów przedmiotu, którego realizację autorka proponuje poprzez szerokie wykorzystanie utworów muzyki klasycznej, organizowanie mini koncertów łącznie z wdrażaniem zasad kulturalnego zachowania się np. w filharmonii, jak również podczas gry na różnorodnych instrumentach w ramach ćwiczeń, bądź podczas improwizowanych koncertów. Twórca książki i przewodnika jest to wieloletni praktyk, a jej układ treści i sposób realizacji zagadnień oparty został na wielu doświadczeniach i wielokrotnie sprawdzony, możemy więc być pewni, biorąc do ręki omawianą pozycję, iż jest ona cenną pomocą zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów, zapełniająca dotkliwą lukę w literaturze pedagogicznej z zakresu muzyki dla najmłodszych.

 
Kosultantds pedagogiki wczesnoszkolnej
Anna Sarowska