Kanał RSS
Kanał RSS

O ZERÓWKACH MUZYCZNYCH (część 1)

Fragment wypowiedzi Lidii Bajkowskiej podczas Konferencji "Nowoczesna szkoła artystyczna"
Metoda Lidii Bajkowskiej
autor grafiki: Dorota Wodzińska

27-28 września 2012r. w Warszawie odbyła się Konferencja "Nowoczesna szkoła artystyczna", która została zorganizowana przez CENSA.

Jednym z zaproszonych prelegentów była Lidia Bajkowska, która wraz z przedstawicielami Fundacji FECWIS zaprezentowała swoją Metodę oraz ponad 30-letni dorobek dydaktyczno-pedagogiczno-twórczy.

Poniżej pierwszy fragment wypowiedzi p. Lidii Bajkowskiej na temat Zerówek Muzycznych, których jest prekursorką:

Dzieci są dziedzictwem narodowym i największym dobrem naszej ojczyzny. Decydując się na wykonywanie zawodu nauczyciela, czy to w szkole muzycznej czy w jakiejkolwiek innej, bierzemy na siebie odpowiedzialność, za wychowanie i wiedzę przyszłych pokoleń. Ciążyć powinna na nas świadomość, że okres dzieciństwa to czas  optymalnej wrażliwości i przyswajania najwyższych wartości. Z drugiej strony patrząc, nic nie motywuje ucznia do nauki tak, jak pochwały, nagrody i dobre oceny.

Stawianie negatywnych ocen dzieciom, powoduje zniechęcenie do dalszej nauki, a często prowadzić może nawet do  trwałych urazów w psychice. Dobrym rozwiązaniem w szkolnictwie ogólnokształcącym jest wprowadzenie w nauczaniu początkowym ocen opisowych, których jak wiemy nie ma w szkolnictwie artystycznym. Dzieci uczą się gry na instrumentach na stopień a nie dla samej radości muzykowania.


Również niezdany egzamin wstępny do państwowej szkoły muzycznej I stopnia, jest właśnie taką złą oceną wystawioną dziecku i to wystawioną często niesprawiedliwie. Małe dzieci, z rodzin spoza środowiska muzycznego. najczęściej nie są przygotowane do "spotkania" z muzyką, Logiczne jest zatem moje przekonanie, że powinno się najpierw dziecko nauczyć, przygotować, a dopiero potem egzaminować. Sposób rekrutacji maluchów, jaki prowadzi się dziś, budzi wiele wątpliwości nie tylko wśród rodziców dzieci, ale także wśród wielu pedagogów. Uzasadnia to fakt, że do szkół artystycznych powinny trafiać dzieci najzdolniejsze, a tak nie jest.

Niebawem c.d. przemówienia. Zachecamy do śledzenia artykułów w naszym serwisie!


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...