Kanał RSS
Kanał RSS

Ognisko muzyczne a Jarosław Domagała?

Raport sporządzony w szkole muzycznej w Gostyninie - Prawidłowość ewidencjonowania uczniów uczęszczających do szkoły oraz do ogniska muzyczne.
Swiat według Jarosława Domagały
autor fot. Sławomir Sikora

Kolejny fragment raportu publikuję o działalności Dyrektora Jarosława Domagały w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie (Raport w całości do pobrania w formie PDF).

Prawidłowość ewidencjonowania uczniów uczęszczających do szkoły oraz do ogniska muzyczne.

"2. Stwierdzono również, że na terenie szkoły funkcjonuje dodatkowy oddział dla dzieci niebędących uczniami, tj. Oddział Umuzykalniający. W piśmie stanowiącym załącznik nr 57 do protokołu, Dyrektor Szkoły, Pan Jarosław Domagała napisał, że Oddział Umuzykalniający - zespół wokalny został zorganizowany, aby zapewnić dzieciom, które nie dostały się do Szkoły, wstępną edukację muzyczną i przygotować je do dalszego kształcenia. Uczniowie Oddziału płacą na Radę Rodziców miesięczną dobrowolną składkę w wysokości 15 zł, wykorzystywaną na finansowanie zadań związanych z edukacją uczniów. Informacje o odpłatnym uczęszczaniu dzieci do Oddziału Umuzykalniającego potwierdził najpierw w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowiących załącznik nr 18 do protokołu, a następnie w pisemnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 62 do protokołu, Sekretarz Szkoły, Pani B.G., która  jednocześnie wskazała, że opłata za zajęcia w Oddziale wynosi obecnie 15 zł miesięcznie. Wysokość składki potwierdziła również ustnie Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani R.J., w dniu 23 listopada 2009 r., a ponadto rodzice dzieci przybyli na spotkanie z komisją, którzy oświadczyli, iż za uczęszczanie dzieci na zajęcia do Oddziału Umuzykalniającego ponosili miesięczną odpłatność w wysokości 15 zł (wykaz w załączniku nr 62A do protokołu)."

Proszę, proszę, kolejny źródełko, acz malutkie ale nie jedyne dla budowania czyjegoś imperium finansowego. Jak to mówią tu 15 zł, a tu 25 zł i robi nam się niezła suma. Jeśli przeliczy się wszystkie dzieciaczki, przez konkretne zajęcia, ogniska, szkolenia, lekcje prywatne, to szkoła muzyczna w rozumieniu Jarosława Domagały może okazać się niezłym interesem, szczególnie, że nie trzeba ponosić żadnych opłat związanych, czy to z amortyzacją budynków czy opłatami wynikającymi np. ze świadczeń na rzecz ZUSu czy Urzędu Skarbowego. Czysty biznes. A ściślej brudny biznes. Z brudnymi pieniędzmi, które gdzieś muszą być legalizowane przez grupę trzymającą instrumenty.

Drogi Rodzicu jeśli sięgasz po ten tekst zwróć uwagę na mechanizm w jaki sposób można wyłudzać od Ciebie pieniądze stosowany być może w większości szkół artystycznych w Polsce, który nazywam strzyżeniem Twojej Pociechy. Powiesz to moje pieniądze, i nic nikomu do nich. Robię z nimi co chcę, chcę to przekażę je na tak szczytny cel jakim jest kształcenie Własnego Dziecka. Wiem o tym, i nie kwestionuję, że płacisz, że chcesz by Twój Dzieciaczek grał na instrumencie, by nie był analfabetom muzycznym, ale pamiętaj, że tym samym dajesz przyzwolenie na bezprawie.

Dlaczego, bo jeśli chcesz aby Twoje Dziecko chodziło do szkoły państwowej, samorządowej, to nie możesz z tego tytułu ponosić, żadnych opłat, ponieważ my wszyscy opłacamy wykształcenie Twojej Pociechy. Pewnie kiedyś trafisz na swojego dyrektora, który w podobnie piękny sposób uzasadni potrzebę utworzenia np. Oddziału
Umuzykalniającego. Przypomnimy słowa Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie Jarosława Domagały, jakże one brzmią: "Oddział Umuzykalniający - zespół
wokalny został zorganizowany, aby zapewnić dzieciom, które nie dostały się do Szkoły, wstępną edukację muzyczną i przygotować je do dalszego kształcenia". Zastanów się czy
jemy chodzi o Twoje dziecko, o danie mu szansy, o wykorzystanie Jego talentów? A może jest tak, że nie chodzi o żadne kształcenie, wychowywanie muzyczne, a jedynie
jest to bezczelna forma strzyżenia owiec, zorganizowany proceder mający na celu zdobycie pieniędzy.

Przecież idąc dalej tym tokiem myślenia w interesie np. Dyrektora Jarosława Domagały czy innego kierownika szkoły, jak również przyjaciół królika jest blokowanie dzieci na egzaminach do szkoły muzycznej i kierowaniu ich do tzw.
Oddziału Umuzykalniającego, by zdobywać bilety Narodowego Banku Polskiego.

Opisywałem ten proceder. Ktoś znów powie, e przecież to żadne pieniądze. Być może tak to wygląda, jeśli na problem spojrzymy przez kwotę 15 zł czy 25 zł. Ale przemnóżmy je przez 10 miesięcy to już daje nam 150 zł od owieczki, a jeśli przemnożymy przez np. dziesięcioro uczestników to mamy 1500 zł nieopodatkowane. A po jakimś czasie może się zebrać np. suma 60 tys zł czy więcej. Analizując raport nasuwa się kolejne pytanie, jaka była rola Rady Rodziców? Czy przypadkiem Rada Rodziców nie wspierała Pana Jarosława Domagały, a może konkretne osoby? Zastanawiam się jaka była rola Przewodniczącej Rady Rodziców? Musiała wiedzieć, o wszystkim co się wiążę z wpłatami na rzecz Rady Rodziców, a tym samym trzeba zadać to pytanie: Czy Przewodnicząca Rady Rodziców lub inna osoba z Rady Rodziców dawała przyzwolenie na nieprzestrzeganie prawa w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie?


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...