Kanał RSS
Kanał RSS

Słowo od Apostoła Więziennego

ks. Paweł Wojtas, Krajowy Duszpasterz Więźniów
Kotlina Kłodzka
autor fot.: Izabela Rutkowska

Apostolat więzienny powinien pracować nad problematyką pogodzenia się więźnia z samym sobą. To jest bardzo istotny problem – pomóc więźniowi zaakceptować siebie razem z ograniczeniami i słabościami, stronami dobrymi i tkwiącymi możliwościami.

Pomóc w szczerym rozpoznaniu, czym się było i kim chce się być. To jest bardzo istotny moment w naszej pracy z więźniami. Dalej problem pogodzenia się z bliźnimi, odnowienie, przywrócenie normalniejszych stosunków społecznych na każdym poziomie, zdolność do współżycia we wspólnocie z innymi. Pamiętamy przecież, że wspólnota więzienna, wspólnota w celi, dla nich samych niejednokrotnie stanowi tzw. piekło. W wielu rozmowach z więźniami przekonamy się, że jest to bardzo ważny dla nich moment, rozmowa z człowiekiem, który chce im autentycznie pomóc.

Jakże inna jest ich rzeczywistość, kiedy wracają do celi. Zatem należałoby ulżyć więźniom w ich samotności, zachęcając ich do utrzymywania stosunków z rodzinami, skłaniać ich do utrzymywania związków ze światem zewnętrznym. Trzeba zachęcać więźniów do wzajemnej pomocy, jak również do wspólnych działań na rzecz bardziej potrzebujących, zarówno w więzieniu, jak i poza jego murami.

Popierać wszystko, co może przyczynić się do poprawy ich doli, zachęcać różne stowarzyszenia, aby interesowały się problematyką więźniów. Powinniśmy szukać sposobów, aby obudzić u naszych podopiecznych poczucie odpowiedzialności, zarówno we wzajemnych stosunkach, jak i wobec własnych rodzin i wszystkich im bliskich.

Bardzo istotna sprawa, która rzutuje na ich dalsze życie, w szczególności po wyjściu z zakładu, to ich związek z Bogiem, pogodzenie się z Bogiem, odkrywanie miłości Boga żywego, który wzywa nas do nieustannej przemiany. To należałoby im jakoś przekazywać. Dalej – dawać świadectwo miłości Boga do człowieka.

To jest bardzo istotne, byśmy byli względem nich ludźmi czynu. Ewangelie powinniśmy przedstawiać jako Dobrą Nowinę o wyzwoleniu, jakie ona niesie ze sobą współczesnemu człowiekowi. Musimy pamiętać, że nasi podopieczni często są ludźmi, którzy wcześniej nie mieli czasami nawet żadnego kontaktu z Kościołem, z Ewangelią, z Pismem Św., dlatego tym bardziej należałoby im ukazywać bogactwo Biblii i właśnie w taki prosty, konkretny sposób, że Ewangelia jest to list Boga do człowieka, mówiący o wyzwoleniu człowieka ku wieczności, ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że jest to bardzo istotne w naszej osobistej pracy z nimi. 


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...