Kanał RSS
Kanał RSS

Wystawa fotografii Krzysztofa Jędrzejewskiego i Jurka Koniecznego "Dojrzyj w nas człowieka..."

Krzysztof Jędrzejewski - "Dojrzyj w nas człowieka"
Krzysztof Jędrzejewski

Zagrożenia, przez które ludzie wpadają w bezdomność mogą  każdego dnia  i nas dopaść. Nie zostawiajmy tego problemu. Postarajmy się włączyć w pomoc, tak jak to zaczęli czynić autorzy powyższej Galerii.

Bezdomność, jako zjawisko społeczne, w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, która w danym czasie nie posiada i własnym staraniem nie może zapewnić sobie takiego schronienia, które mogłaby uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne. Bezdomność jest określana również jako względnie trwała sytuacja człowieka pozbawionego dachu nad głową albo nieposiadającego własnego mieszkania itd.
Tak mniej więcej definiowana jest bezdomność jako zjawisko społeczne, choć ja uważam, że pojęcia bezdomności nie można zdefiniować.
Każda osoba bezdomna to inny przypadek losowy a przyczyn dlaczego straciła dom może być bardzo wiele: zła  sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju, bezrobocie, likwidacja hoteli robotniczych, brak miejsc w szpitalach, zakładach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, braku opieki nad wychowankami domów dziecka po ukończeniu 18 lat, braku ośrodków dla nosicieli wirusa HIV. Dalsze przyczyny to karygodne prawo polegające na możliwości wyeksmitowania lokatora "donikąd" za zaległości w opłatach czynszowych, utrata mieszkania po powrocie z zakładu karnego itd.
Przyczyny mogą też być związane  z patologiami: alkoholizm, przestępczość, odrzucenie lub brak opieki ze strony najbliższych, rozwód lub trwały rozpad więzi formalnych lub nieformalnych, prostytucja kobiet, przemoc w rodzinie itd.

przypadki, ze bezdomni są bezdomnymi na własne żądanie. Przykładem może być świadomy wybór innego sposobu życia, odrzucenie obowiązującego systemu wartości.
Przyczyną bezdomności mogą być tez cechy osobowościowe jak  poczucie niższości, osamotnienia, wstydu, przekonanie o złej naturze świata  lub choroba psychiczna.
Brak domu uniemożliwia normalny rozwój człowieka, wpływa negatywnie na stan zdrowia psychicznego i fizycznego, uniemożliwia rozwijanie aspiracji kulturowych, regenerację sił i wypoczynek.
Skala tego zjawiska jest ogromna.
Jednorazowe dzielenie schronienia, danie  posiłku, ubrania to pomoc tylko  chwilowa a potrzeba jest inna -  bezdomny musi mieć pomoc stałą, żeby wyjść z bezdomności i wrócić do społeczeństwa. 

Kiedy widzę śpiących na dworcowych ławkach i tekturach rozłożonych na podłogach biednych, chorych, lepkich od brudu ludzi chciało by się  krzyczeć:  "gdzie jest państwo, dlaczego nie może rozwiązać tego problemu, dlaczego nie zbuduje kilku bloków, domów w każdym mieście , do których ci ludzie mogli by przyjść mieszkać,  umyć się ,ubrać, zjeść normalny obiad i uzyskać pomoc psychologiczną, materialną i zawodową (amerykańscy bezdomni od lat są zatrudniani w roli sprzedawców gazet) Może okazać się, że możemy odnaleźć wśród tych zagubionych ludzi nowego Nikifora.

Gdybym była prezydentem, premierem, od tego zaczęłabym swoje rządy, Od pomocy najuboższym, bezdomnym,  bezrobotnym, samotnym matkom. Myślę, że są na to fundusze, tylko  bogaci chcą bogacić się coraz bardziej ale dla biednych już nie ma pieniędzy... i w tym jest cały problem.


Komentarze

Każdego z nas może dotknąć bezdomność, pamiętajmy o tym.

Wystawa jest prezentowana uczniom ze Szkoły "Samuel", która powstała z marzeń Jacka Weigla w Warszawie.

Warto dostrzegać w mijanych ludziach człowieka i Krzysztof Jędrzejewski w swojej wystawie fotograficznej to uczynił.

Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...