Kanał RSS
Prezez Zarządu Fundacji FECWIS
autor
prof. dr Rafał Leszczyński, polonista i członek Macierzy Łużyckiej
koordynator Fundacji FECWIS
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny WSEZiNS, Członek Rady Fundacji FECWIS
Muzyk Filharmonii Sudeckiej
Członek Zarządu Fundacji FECWIS