Kanał RSS
Kanał RSS

Dotacje fundacji Druga Szansa z Torunia

Umieszczam w kolejności wszystkie projekty do których dotarłem. Zastanawiam się, czy jeśli wszystkie były prowadzone w taki sposób jak ten w którym sam uczestniczyłem, to… Może warto zadać pytanie, gdzie były i są komórki kontrolne, których zadaniem było i nadal pozostaje sprawdzać, czy środki zostały wydane zgodnie z prawem. W jaki sposób urzędnicy samorządowi weryfikowali realizacje projektów?

Zrobiłem również podsumowanie w liczbach bezwzględnych na podstawie projektów, do których dotarłem. A było podobno jeszcze wiele innych projektów, zrealizowanych przez przedsiębiorczego Torunianina Tomasza Kowalskiego prezesa Fundacji Druga Szansa.
Od roku 2003 do roku 2009 Fundacja Druga Szansa z Torunia reprezentowana przez Tomasza Kowalskiego zrealizowała 32 projekty na łączną sumę 783 628 zł. Z tego 17 projektów zrealizował z Urzędem Marszałkowski reprezentowany przez Grzegorza Kasprzyckiego pełnomocnika do spraw uzależnień dla województwa kujawsko-pomorskiego na łączną sumę 380 163 zł.

I jeszcze jedna myśl. Projektem, który stał się impulsem do przyjrzenia się działalności Tomasza Kowalskiego z Fundacji Druga Szans, był projekt: "Nie próbuj nie warto"


W roku 2009 zrealizowaliśmy następujące 2 Projekty:

a) Projekt „V Europejskie Forum Resocjalizacji w Toruniu” zrealizowany od 1 marca 2009 roku do 15 listopada 2009 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 14.000 zł),

b) Projekt „“When the Innocent are Punished – Children of Imprisoned Parents, a vulnerable Group” (dotacja Komisji Europejskiej, w trakcie realizacji, od 1 października 2009 roku do 31 marca 2011).

W roku 2008 zrealizowaliśmy następujące 3 Projekty:

a) Projekt „ODNALEŹĆ SAMEGO SIEBIE” Program Reintegracji Społecznej oraz Wsparcia w Utrzymaniu Abstynencji dla Więźniów i Byłych Więźniów Uzależnionych od Narkotyków - zrealizowany w okresie od 01 maja 2008 r. do 15 listopada 2008 r. (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9.000 zł),

b) Projekt „Budowa europejskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie reintegracji społecznej więźniów - IV Europejskie Forum Resocjalizacji w Toruniu” – zrealizowany w okresie od 1 lipca 2008 roku do 15 grudnia 2008 roku (dotacja Urzędu Miasta Toruń w wysokości 10.000 zł),

c) Projekt „IV Europejskiego Forum Resocjalizacji w Toruniu” zrealizowany od 1 lipca 2008 roku do 15 grudnia 2008 roku (zadanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 15.000 zł).

W roku 2007 zrealizowaliśmy następujące 10 Projektów:

a) Projekt „III Dni Irlandzkie 2007 w Toruniu” - zrealizowany w okresie od 1 maja do 15 września 2007 roku (dotacja Urzędu Miasta Toruń w wysokości 20.000 zł oraz Ambasady Irlandzkiej w wysokości 2.000 zł),

b) Projekt „Budowa Podstaw Systemu Pomocy Postpenitencjarnej w Polsce „Sieć Drugiej Szansy”” - realizowany od 1 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku (dotacja Banku Światowego w wysokości 20.500 zł),

c) Projekt „Rozwój Działalności Klubu Integracji Społecznej dla Byłych Więźniów „Przyjazny Powrót na Rynek Pracy” na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego” – zrealizowany w okresie od 16 maja 2007 roku do 15 listopada 2007 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 30.000 zł),

a) Projekt „„Nadzieja Na Nowe Życie – Przyjazny Powrót IV” Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Resocjalizacji Dla Osób Przebywających w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych” – zrealizowany w okresie od 15 maja 2007 roku do 15 listopada 2007 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 26.863 zł),

b) Projekt „„Reintegracja – Przyjazny Powrót IV” - Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej i Zawodowej Byłych Więźniów” – zrealizowany w okresie od 15 maja 2007 roku do 15 listopada 2007 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 18.000 zł),

c) Projekt „Rozwiązywanie problemów uzależnień u byłych więźniów, a perspektywy powstania systemu pomocy postpenitencjarnej w Polsce – III Kujawsko – Pomorskie Forum Resocjalizacji” – konferencja zrealizowana w okresie od 15 maja 2007 roku do 15 listopada 2007 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10.000 zł),

d) Projekt „III Międzynarodowe Forum Resocjalizacji” – konferencja zrealizowana od 1 czerwca 2007 roku do 30 listopada 2007 roku (dotacja Fundacji Edukacji Dla Demokracji w wysokości 11.850 zł),

e) Projekt „Edukacja i pomoc prawna jako skuteczne narzędzie w reintegracji społecznej więźniów i byłych więźniów” - realizowany od lipca 2007 roku do grudnia 2007 roku (dotacja Fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 40.000 zł),

f) Projekt „„Odzyskać Ojca” - Program odbudowy dobrych relacji pomiędzy ojcem przebywającym w zakładzie karnym i jego dzieckiem” – zrealizowany w okresie od 1 lipca 2007 roku do 31 października 2007 roku (dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 29.788 zł),

g) Projekt „Klub Integracji Społecznej dla byłych więźniów „Przyjazny Powrót na Rynek Pracy”” - zrealizowany od 11 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku (dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 75.892 zł).

W roku 2006 zrealizowaliśmy następujące 8 Projektów:

Projekt „Program Reintegracji Społecznej Byłych Więźniów „Przyjazny Powrót”” – zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku (dotacja Funduszu Współpracy w wysokości 33.589,50 euro – 131.126,69 zł),

Projekt „Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Byłych Więźniów “Przyjazny Powrót na Rynek Pracy” – zrealizowany w okresie od 1 lutego 2006 roku do 31 lipca 2006 roku (dotacja Urzędu Miasta Torunia w wysokości 20.200 zł),

Projekt „II Dni Irlandzkie 2005 w Toruniu” zrealizowany w okresie od 1 kwietnia 2006 roku do 14 lipca 2006 roku (dotacja Urzędu Miasta Torunia w wysokości 15.000 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 6.000 zł oraz Ambasady Irlandzkiej w wysokości 2.000 zł),

Projekt „„Przyjazny Powrót III – Nadzieja Na Lepszy Los” – Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Resocjalizacji Dla Osób Przebywających w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych” – zrealizowany w okresie od 1 maja do 30 października 2006 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 22.000 zł),

Projekt „„Przyjazny Powrót III - Reintegracja” – Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej i Zawodowej Dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze” – zrealizowany w okresie od 1 maja do 30 października 2006 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 15.000 zł),

Projekt „Profilaktyka i terapia uzależnień a skuteczność procesu reintegracji społecznej i zawodowej więźniów” (w ramach II Kujawsko - Pomorskiego Forum Resocjalizacji) – konferencja zrealizowana w okresie od 1 maja do 30 października 2006 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 14.300),

Projekt „Klub Integracji Społecznej dla Byłych Więźniów „Przyjazny Powrót na Rynek Pracy”” – zrealizowany w okresie od 1 maja do 30 października 2006 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 44.000 zł).

Program „„Mała Społeczność – Duża Szansa” – Program Kompleksowego Rozwiązywania Problemów Socjalnych w Małych Społecznościach (Gminy Miejskie, Miejsko – Wiejskie i Wiejskie do 25.000 mieszkańców z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o wysokim poziomie bezrobocia i ubóstwa)” – realizowany w Gminie Janowiec Wielkopolski, Gminie Łabiszyn i Gminie Żnin.
W roku 2005 zrealizowaliśmy następujące 7 Projektów:

a) Projekt „Promocja, szkolenie i monitoring w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” – szkolenia zrealizowane w okresie od 13 września 2004 roku do 21 lutego 2005 roku (programem objętych było 282 osoby - głównie Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (dotacja Ministerstwa Polityki Społecznej w wysokości 60.000 zł),

b) Projekt "Młodzieżowe Centrum Przedsiębiorczości" – program promocji przedsiębiorczości wśród bezrobotnej młodzieży w małych społecznościach (gminy do 25.000 mieszkańców), realizowany na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego; program w wersji pilotażowej realizowany w Gminie Żnin od 1 stycznia do 31 lipca 2005 (dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w wysokości 12.000 zł),

c) Projekt „Dni Irlandzkie 2005 w Toruniu” zrealizowany w dniach 10 - 11 czerwca 2005 (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 6.000 zł oraz współfinansowanie Urzędu Miasta Torunia w wysokości 4.000 zł),

d) Projekt „„Przyjazny Powrót II - Nadzieja” – Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej Dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze” – zrealizowany w okresie od 1 czerwca do 30 października 2005 (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 24 500 zł),

e) Projekt „Jakość profilaktyki i terapii uzależnień a skuteczność procesu resocjalizacji w zakładach karnych i aresztach śledczych” (w ramach I Kujawsko - Pomorskiego Forum Resocjalizacji) – konferencja zrealizowana w okresie od 1 czerwca do 30 października 2005 (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 15 500 zł),

f) Projekt „„Przyjazny powrót” - Program Reintegracji Społecznej Dla Osób Osadzonych oraz Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze” – zrealizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2005 roku (dotacja Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 88 900 zł),

Program „„Mała Społeczność – Duża Szansa” – Program Kompleksowego Rozwiązywania Problemów Socjalnych w Małych Społecznościach (Gminy Miejskie, Miejsko – Wiejskie i Wiejskie do 25.000 mieszkańców z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o wysokim poziomie bezrobocia i ubóstwa)” – realizowany w Gminie Janowiec Wielkopolski, Gminie Łabiszyn, Gminie Żnin i Gminie Waganiec.

W roku 2004 zrealizowaliśmy następujące 2 Projekty:

a) Projekt „„Przyjazny Powrót” – Program Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Reintegracji Społecznej Dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze” – zrealizowany w okresie od 1 lipca do 31 listopada 2004 roku (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50 000 zł),

b) Program „„Mała Społeczność – Duża Szansa” – Program Kompleksowego Rozwiązywania Problemów Socjalnych w Małych Społecznościach (Gminy Miejskie, Miejsko – Wiejskie i Wiejskie do 25.000 mieszkańców z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o wysokim poziomie bezrobocia i ubóstwa)” – realizowany w Gminie Żnin, Gminie Waganiec i Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

W roku 2003 zrealizowaliśmy 1 Projekt:

Projekt „„Mała Społeczność – Duża Szansa” – Program Kompleksowego Rozwiązywania Problemów Socjalnych w Małych Społecznościach (Gminy Miejskie, Miejsko – Wiejskie i Wiejskie do 25.000 mieszkańców z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o wysokim poziomie bezrobocia i ubóstwa)” – realizowany w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 200 zł).


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...