Kanał RSS
Kanał RSS

SENIORKI POZYTYWNIE ZAKRĘCAJĄ MŁODZIEŻ

Jedną z form tanecznych ekspresji jest taniec w kręgu, który zyskał popularność w wielu krajach na całym świecie. Członkowie nie skupiają się na nauce konkretnych kroków, figur, układów, lecz czerpią radość z możliwości wspólnej zabawy, integracji oraz swobodnej formy wyrażania swych emocji i uczuć. Między uczestnikami tworzy się wyjątkowa więź, wzrasta poczucie bezpieczeństwa i zaufania, a także zostają przełamywane liczne bariery, które często utrudniają kontakt i współpracę z innymi.

Celem projektu „Pozytywnie zakręcone – tańce etniczne w kręgu” jest promowanie kultury, muzyki i tańców z różnych państw.

Jednak głównym i najważniejszym zadaniem programu jest udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W całym cyklu spotkań biorą udział dwie grupy kobiet – seniorki powyżej 55. roku życia i dziewczęta z warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Wspólne zajęcia umożliwiają samopoznanie, pomagają w budowaniu więzi, poczucia własnej wartości oraz szacunku do innych bez względu na wiek. Seniorki, pełne wigoru i energii, w nietypowy sposób ukazują dużo młodszym uczestniczkom projektu, że wiek nie musi wyznaczać granic, a mimo międzypokoleniowych różnic, waśni i nieporozumień można znaleźć „wspólny język”.

Natomiast dziewczęta, będące w trudnym okresie swojego życia, z wieloma negatywnymi doświadczeniami i niedostosowaniem społecznym uczą się przy okazji życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Powszechnie uważa się, że taniec jest jednym z najlepszych sposobów na odreagowanie napięć i stresów towarzyszących codziennemu funkcjonowaniu i zmaganiu się z wieloma oczekiwaniami współczesnego świata.

Podczas tańca uwalniają się pozytywne uczucia, energia, moc, którymi zaraża się innych, wzrasta radość i chęć współdziałania. Wszystkie korzystne i wartościowe aspekty ruchu, ekspresji, działania w grupie, pojawiające w czasie tańca są częścią resocjalizacji młodych dziewcząt. Spotkania ułatwiają proces wyrzucania z siebie gniewu, pozbywania się smutków i dają możliwość znalezienia odpowiedniej metody na radzenie sobie z różnego rodzaju negatywnymi uczuciami.

Uczestniczki mają także szansę wniesienia w zajęcia czegoś od siebie – między innymi zaprezentowania własnej ulubionej formy muzycznej, ugotowania potrawy, podzielenia się swoimi zainteresowaniami i spostrzeżeniami. Cykliczne spotkania poprawiają nie tylko kondycję fizyczną, ale przede wszystkim psychiczną uczestniczek. Nastolatki w ramach projektu są przygotowywane także do tego, aby w przyszłości móc na własną rękę prowadzić warsztaty taneczne dla swoich znajomych, a także w domach opieki i domach dziecka.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...