Kanał RSS
Kanał RSS

WPŁYW ARTETERAPII NA CZŁOWIEKA - Badania

Jako studentka studiów podyplomowych z arteterapii postanowiłam w sposób namacalny przekonać się o wpływie tej dziedziny na funkcjonowanie człowieka

Stworzyłam własny projekt działań arteterapeutycznych, który został zainspirowany jedną z moich ulubionych książek z okresu dorastania, a mianowicie „Mały Książę” A. de Saint – Exupery. Dzięki licznym metaforom, pozycja ta ukazuje prawdziwe wartości, takie jak przyjaźń, miłość, zaufanie, które mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Słowa pochodzące z tej książki: „dobrze widzi się tylko sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” stały się motywem przewodnim w drodze do poszukiwania przez uczestników projektu obrazu samego siebie oraz próby zbudowania relacji z drugą osobą.

Projekt przeznaczony był dla grupy od 10 do 15 uczestników w wieku od 10 do 15 lat, przebywających na kolonii letniej, ponieważ w trakcie wakacji podjęłam pracę jako wychowawca kolonijny. Głównymi celami projektu były przede wszystkim:

 • uaktywnienie i otwarcie się na kontakty z innymi osobami,
 • budowanie i podnoszenie poziomu samoakceptacji,
 • budowanie i umacnianie więzi i poczucia przynależności grupowej,
 • stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,
 • wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych
  i estetycznych.

Muszę przyznać, że efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Przeprowadziłam go w trzech zróżnicowanych wiekowo grupach – uczestnicy mieli od 10 do 17 lat, jak i były to zarówno dziewczyny oraz chłopcy. Ponieważ miałam do czynienia z dziećmi i młodzieżą powszechnie uznawaną za trudną, podstawowymi problemami, z którymi się spotkałam były przede wszystkim bunt, opór, niechęć, agresja oraz brak współpracy. Nie ukrywam, że targały mną silne emocje oraz wciąż pojawiające się pytanie: czy jest sens próbować realizować ten projekt? czy się uda? a jeśli się nie uda? Jednakże zaryzykowałam i to ryzyko się opłaciło. Po 14 dniach pobytu na kolonii zauważyłam w każdej grupie , iż uczestnicy:

 • otworzyli się na kontakty z innymi osobami – zarówno w obrębie własnej grupy, jak
  i całej kolonii,
 • chętnie rozmawiali o swoich problemach z kolegami i koleżankami, jak
  i z wychowawcą,
 • rozwinęła się u nich solidarność grupowa i odpowiedzialność za grupę,
 • chętnie przystępowali do wspólnych prac,
 • pomagali sobie nawzajem,
 • byli chętni do wyrażania siebie poprzez różnorodne formy sztuki,
 • rozwinęli się pod względem zarówno społecznym, jak i emocjonalnym.

Mam głęboką nadzieję, że moi koloniści nie zapomną zdobytych na kolonii doświadczeń, które zdecydowanie przyniosły kilka zmian w ich osobowościach.

Arteterapia stanowi niezwykle istotny obszar edukacyjny, który dzięki sięganiu do różnorodnych form autoekspresji leczy, wspiera i pomaga jednostce w jego codziennych trudnościach, ale i także sprzyja jej samorozwojowi. Stworzony przeze mnie projekt miał na celu pokazanie, iż arteterapia jest jednym z podstawowych środków do kształtowania osobowości człowieka. Pomaga w budowaniu obrazu własnej osoby, jak i w poznawaniu innych. Uważam, iż w małej części sprawiłam, że uczestnicy kolonii poprzez liczne zabawy i ćwiczenia, mogli na chwile oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat wrażeń estetycznych, których dostarcza arteterapia.go siebie oraz próby zbudowania relacji z drugą osobą.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...