Kanał RSS
Kanał RSS

Nasz patron prof. Kazimierz Twardowski

Z jakiego powodu prof. Kazimierz Twardowski został uczyniony przez nas patronem działań wyznaczonych fundacji? Odpowiedź jest prosta ale jednocześnie nie budząca skojarzeń wprost. Otóż dzisiejszy świat goni nas złożonością, pędem i zawirowaniami uniemożliwiającymi często odpowiedź na pytanie, czy tak musi być. Mając takiego przewodnika stawiamy sobie za cel prostotę w wyrażaniu myśli a w działaniu budowanie poprzez pracę organiczną u podstaw. Niech poniższe słowa Kazimierza Twardowskiego będą dla nas przestrogą i nieustającym drogowskazem w działaniu.
Otóż jeżeli powyższe uwagi są słuszne, uwalniają nas one w znacznej mierze od obowiązku łamania sobie głowy nad tym, co właściwie myśli autor filozoficzny piszący stylem niejasnym. Odgadywanie jego myśli tylko wtedy przedstawiać będzie rzecz godną wysiłku, jeżeli skądinąd nabyliśmy przekonania, że myśli jasno, że więc niejasność stylu pochodzi w danym wypadku ze skażenia tekstu albo z pośpiechu w spisywaniu dzieła. Jeżeli zaś nie mamy tego przekonania, wtedy możemy spokojnie przyjąć, że autor nie umiejący myśli swych wyrazić jasno nie umie też myśleć jasno, że więc jego myśli nie zasługują na to, by silić się na ich odgadywanie."