Kanał RSS
Kanał RSS

Projekt Krajobraz: Ostatnie publikacje

 • Ochrona zboczy górskich

  Na obszarach górskich martwe drzewa spełniają tak samo ważną funkcję jak żywe, utrwalające swoimi korzeniami płytką glebę i zatrzymujące staczające się kawałki skał. Leżące w poprzek stoku wywrócone pnie, zakotwiczone na stojących okazach, zapobiegają erozji gleby.

  Usuwanie martwego drewna w lasach wyższych położeń górskich, podobnie jak wycinka żywych drzew, prowadzi do całkowitego spłukania gleby i do natężenia osuwisk, zwiększając ryzyko wystąpienia kataklizmów.

 • Magazynowanie wody i materii organicznej

 • Jesteś człowiekiem. Doskonale zatem znasz podstawową budowę swojego ciała. Wiesz do czego służą ci ręce, potrafisz zlokalizować miejsce, w którym leży twoje serce, a także zdajesz sobie sprawę z tego, że twoje ciało złożone jest z milionów małych komórek. Rozumiesz też jak twój organizm funkcjonuje oraz czego potrzebuje, aby móc się prawidłowo rozwijać. Uogólniając, aby żyć potrzebujesz powietrza oraz składników pokarmowych.

 • Aleje, gaje, zagajniki, pojedyncze grupy drzew i krzewów stanowią elementy składowe parków rezydencjonalnych, związanych z otoczeniem pałaców i dworów. Ich wartość jest równorzędna z elementami architektonicznymi. Stanowią charakterystyczne elementy przestrzeni, które należy pielęgnować i obejmować ochroną.

 • - Porosty, mszaki i rośliny naczyniowe

  Układy występujących na martwych drzewach organizmów należących do świata grzybów i roślin następują kolejno po sobie wraz ze stopniem ich rozkładu, któremu towarzyszą drastyczne zmiany właściwości drewna.

 • „Katastrofalne powodzie ostatnich lat uzmysłowiły społeczeństwu, że mogą one spowodować straty często większe, niż niejedna lokalna wojna.” Jacek Wojciechowski zauważa ten fakt, jak również to, iż społeczeństwo zaczęło się baczniej przyglądać problematyce powodzi, regulacji i bezpieczeństwa rzek. Żywiołowość wody i straty, jakie niesie ze sobą fala powodziowa, są tym większe, im częściej powodują one ludzkie nieszczęścia.

 • Jest to najbardziej oczywista rola drewna. Poniżej krótko scharakteryzuję poszczególne grupy organizmów wykorzystujących obumarłe drzewa i ich części:

  - Zwierzęta wyższe oraz bezkręgowce

 • Problemy związane z tematyką martwych drzew rzadko poruszane są w literaturze popularno-naukowej, skierowanej do szerokiego kręgu czytelników. Niewiele z nas zdaje sobie więc sprawę z olbrzymiej roli, jaką pełnią rozkładające się pozostałości drzew w rozmaitych ekosystemach, przede wszystkim w lasach – niezwykle skomplikowanych układach dynamicznych, gdzie bezustannie zachodzą różnorodne procesy, których rytm określany jest przez wzrost, rozwój, a także zamieranie drzew.

 • Rzeka od zarania dziejów była elementem krajobrazu, który przyciągał ludność. Dlatego przy ciekach wodnych tworzyły się najpierw osady, które z czasem urastały do rangi Metropolii. Im większa powierzchniowo była rzeka, tym większe miała znaczenie gospodarcze, polityczne oraz kulturowe.