Kanał RSS
Kanał RSS

Wpisy kategorii Architektura Krajobrazu

13 maj, 2015

Z upływem czasu leżące kłody zwiększają swoje możliwości zatrzymywania wody, stają się więc jej rezerwuarem dla lasu.

22 kwiecień, 2015

Obszary zurbanizowane, mające korytarze ekologiczne w swojej strukturze, mogą poszczycić się posiadaniem systemu terenów zieleni, które zapewniają prawidłowe przewietrzanie miastu.

20 marzec, 2015

Jednak ze względu na luki w opracowaniach dotyczących zabytkowych założeń pałacowo-parkowych trudno się nie dziwić, że akty prawa miejscowego i dokumenty wyznaczające ogólną politykę przestrzenną są niedokładne i ograniczone do minimum.

13 marzec, 2015

Drzewa i krzewy iglaste są znakomitym rozwiązaniem w przypadku np. ogrodu japońskiego, albo jako delikatny akcent w krajobrazie – a nie jako podstawa budulcowa do zakładania ogrodu w Polsce.

12 marzec, 2015

Tuż po śmierci drzewo jest pokryte korą, na której potrafią rosnąć jedynie epifityczne porosty i mszaki – występujące na korze jeszcze za jego życia.

25 luty, 2015

„Regulować rzekę, tzn. poprawiać ją i ulepszać, dostosowując do wymagań gospodarczych, ale zgodnie z warunkami klimatycznymi, topograficznymi, geologicznymi i zgodnie z jej naturą.”

21 luty, 2015

Według zwolenników – najbardziej ekologiczna i opłacalna metoda utylizacji. W oczach jej przeciwników – olbrzymie niebezpieczeństwo dla człowieka i środowiska (przez niektórych porównywane nawet z komorami gazowymi obozu w Oświęcimiu). Jakie zagrożenia i nadzieje, tak naprawdę, niesie ze sobą spalanie śmieci?

11 luty, 2015

Zarówno przewrócone kłody, wypróchniałe pniaki i sterczące pnie obumarłych drzew zapewniają bezkręgowcom, płazom, gadom, ptakom oraz ssakom dogodne miejsca ukrycia, zimowania, żerowania i rozrodu. 

10 styczeń, 2015

Niewiele z nas zdaje sobie więc sprawę z olbrzymiej roli, jaką pełnią rozkładające się pozostałości drzew w rozmaitych ekosystemach, przede wszystkim w lasach – niezwykle skomplikowanych układach dynamicznych, gdzie bezustannie zachodzą różnorodne procesy, których rytm określany jest przez wzrost, rozwój, a także zamieranie drzew.

8 listopad, 2014

Rzeka od zarania dziejów była elementem krajobrazu, który przyciągał ludność. Dlatego przy ciekach wodnych tworzyły się najpierw osady, które z czasem urastały do rangi Metropolii. Im większa powierzchniowo była rzeka, tym większe miała znaczenie gospodarcze, polityczne oraz kulturowe.

4 listopad, 2014

Rośliny towarzyszą człowiekowi od wieków. Dają schronienie, pożywienie. Są lekarstwem i ofiarą dla bogów. Pomagają nam przeprosić, wyrazić wdzięczność, ukoić zmysły. Niejednokrotnie są natchnieniem dla poetów i malarzy. W końcu – dają nam energię elektryczną. Czym jeszcze zaskoczą nas w przyszłości rośliny?

29 październik, 2014

Zależy nam na tym, aby człowiek potrafił utożsamić się z przestrzenią, w której funkcjonuje na co dzień, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

8 grudzień, 2012

Żyj tak, jakbyś wypożyczył ten świat od swojego dziecka, by pozostawić go w stanie niepogorszonym, kiedy odejdziesz – po to, aby twoje dzieci miały szansę skorzystać z niego w taki sam sposób, jak i ty.

29 maj, 2012

Co to jest regulacja rzeki? Czy czynnik antropogeniczny powinien być silniejszy od działań natury? Co jest przyczyną powtarzających się powodzi w Polsce?

18 maj, 2012

Jacek Weigl - zbudujmy szkołę marzeń

18 maj, 2012

Jacek Weigl dzieli się swoją wizją

14 maj, 2012

„(…) Odra i jej dolina należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy.” Obszary nadrzeczne pozostawione są same sobie. Pozwala to na rozwój bioróżnorodności, jednak jest jednako zagrożeniem dla jej istnienia. Czynnik antropogeniczny jest w tym przypadku potrzebny i uzasadniony, jednak działalność ludzka nie powinna naruszać naturalnego piękna natury.

12 maj, 2012

Drzewo to nie tylko kawałek drewna z zielonymi listkami. To żywy organizm, który ma nawet swojego specjalnego lekarza, który o nie dba. Drzewa mają setki lat, były świadkami tego co widzieli nasi pradziadkowie. A do tego wszystkiego dbają o nasze zdrowie. Polecam!!!

12 maj, 2012
12 maj, 2012