Kanał RSS
Kanał RSS

Interview with Atsuko Seta - Wywiad z Atsuko Seta (part 3/6)

Special Interview for FECWIS Foundation:
- Shouldn't we change people thinking about music?
15 of May 2012
---------------------------------------------------
Specjalny wywiad dla Fundacji FECWIS:
- Powinniśmy zmienić myślenie ludzi o muzyce?
15 maja 2012r.