Kanał RSS
Kanał RSS

Konferencja "Umysł przestępcy – zaburzenia osobowości i zachowania u sprawców przestępstw"

Data wydarzenia: pon, 16/04/2012 - 10:00 - 17:00

SEKCJA SĄDOWA I PENITENCJARNA KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
PROGRAM KONFERENCJI
16.04.2012r.
Auditorium Maximum, sala 116
Umysł przestępcy – zaburzenia osobowości i zachowania u sprawców przestępstw
09:00 Rejestracja uczestników konferencji
10:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości
10:15 Prezentacja SSiP OMERTA Koła Naukowego Studentów Psychologii
10:25 Wprowadzenie
10:40 WYKŁAD INAUGURACYJNY
„Agresja i zabójstwo w relacji kobieta-mężczyzna – aspekt wiktymologiczny”
PROF. UKSW DR HAB. ZDZISŁAW MAJCHRZYK (UKSW)
PANEL I.
11:15 „Zaburzenia osobowości w kontekście procesów adaptacyjnych”
PROF. WSEZiNS DR HAB. STANISŁAW LIPIŃSKI (WSEZiNS, Łódź)
11:50 „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich – uwagi krytyczne”
DR PAWEŁ KOBES (Uniwersytet Warszawski)
12:25 „Interwencje policji wobec osob wykazujących w zachowaniu zaburzenia czynności psychicznych”
NADKOM. TOMASZ WEWIÓR (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie)
12:40 Przerwa na kawę i herbatę
PANEL II.
12:55 „Samouszkodzenia u osób z zaburzeniami osobowości pozbawionych wolności”
DR NAUK MED. MARIAN KOPCIUCH (Szpital Scanmed Św. Rafała,Kraków)
13:20 „Profil psychospołeczny sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem – na podstawie badań własnych”
KS. DR WALDEMAR WOŹNIAK (UKSW)
13:45 „Kim są przestępcy w białych kołnierzykach? Analiza na podstawie wybranych afer gospodarczych III RP”
PIOTR NISZTOR (Dziennikarz śledczy, PULS BIZNESU)
14:10 Przerwa obiadowa
PANEL III.
14:55 “Psychospołeczne problemy uczestnika więziennej psychoterapii uzależnień”
DR SŁAWOMIR ŚLASKI (UKSW)
15:15 „Człowiek w więzieniu – fakty i mity”
PPŁK ZYGMUNT LIZAK (FECWIS, Kraków)
15:50 „Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności”
MJR RYSZARD SEROCZYŃSKI (ZK Włocławek)
16:00 „Programy readaptacji społecznej skazanych, w których uczestniczyliśmy (i uczestniczymy) podczas odbywania kary pozbawienia wolności w ZK Włocławek”
MARIUSZ DYBIZBAŃSKI z kolegą
16:30 Wyniki konkursu „PROFIL MORDERCY”
16:45 DYSKUSJA
17:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...