Kanał RSS
Kanał RSS

Wydarzenia

pon, 30/04/2012 - 10:00 - 14:00

Oficjalne przekazanie książek z II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku do FECWIS

pon, 30/04/2012 (Cały dzień)

Działania w ramach Akcji Pokoloruj Świat Fundacji FECWIS

ndz, 22/04/2012 - 11:00 - 14:00

Członek Zarządu Fundacji FECWIS Sławomir Sikora został zaproszony przez dr Annę Kieszkowską wykładowcę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przeprowadził warsztaty z zakresu pracy socjalnej, resocjalizacji dla studentów wydziałów pedagogiki, resocjalizacji.

pt, 20/04/2012 - 13:00 - 13:30

Koło Filmowe Praw Obywatelskich UMK i Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych zorganizowało spotkanie ze Sławomirem Sikorą. Jest pierwowzorem „Stefana” – bohatera polskiego filmu fabularnego Krzysztofa Krauzego pt. „Dług”. Obecnie prowadzi Fundację FECWIS, pomagającą ofiarom zorganizowanej przestępczości. Wraz z panem Zygmuntem Lizakiem odsłaniali na spotkaniu prawdziwy obraz więzienia w Polsce, wykorzystując liczne materiały filmowe.

pt, 20/04/2012 (Cały dzień)

"Umysł przestępcy – zaburzenia osobowości i zachowania sprawców przestępstw" – tak brzmiał temat konferencji, która miała miejsce 16 kwietnia 2012 roku na UKSW w Warszawie. W konferencji wzięło udział standardowa reprezentacja Zakładu Karnego we Włocławku: niżej podpisany i skazani.

pt, 20/04/2012 (Cały dzień)

Urząd Miasta przy Zielonym Rynku , Włocławek

śr, 18/04/2012 - 17:30 - 21:00

"Film a Życie" spotkanie w ramach Koła Filmowego Praw Obywatelskich

W ramach Koła Filmowego Praw Obywatelskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostało zorganizowane spotkanie z Członkiem Rady Fundacji FECWIS Zygmuntem Lizakiem i Członkiem Zarządu tejże fundacji Sławomirem Sikorą. Fundacją objęła patronat nad spotkaniem.
Zostały wyświetlone dwa filmy zrealizowane na terenie ZK w Nowej Hucie.
Po projekcji w dyskusji ze studentami wzięli udział płk Zygmunt Lizak i Sławomir Sikora.

pon, 16/04/2012 - 10:00 - 17:00

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych objęła patronatem konferencję organizowaną przez Sekcję Sądową i Penitencjarną Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego

"Umysł przestępcy – zaburzenia osobowości i zachowania u sprawców przestępstw"

pt, 13/04/2012 (Cały dzień)

Działania w ramach Akcji Pokoloruj Świat Fundacji FECWIS