Kanał RSS
Kanał RSS

Czy Jarosław Domagała czuje się bezkarny wobec prawa?

Raport sporządzony w szkole muzycznej w Gostyninie - Prawidłowość ewidencjonowania uczniów uczęszczających do szkoły oraz ogniska muzycznego.
Co kryje się za murem milczenia w Gostyninie?
autor fot. Sławomir Sikora

Raport przeprowadzony w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie kiedy dyrektorem Szkoły był Jarosław Domagała (Raport do pobrania w formie PDF)

Prawidłowość ewidencjonowania uczniów uczęszczających do szkoły oraz ogniska muzycznego.

"Komisja zapoznała się z listami uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie, stanowiącymi załącznik nr 55A - 55J do protokołu. Ponadto kontroli poddano wyrywkowo dzienniki zajęć dodatkowych oraz dzienniki lekcyjne.

W wyniku kontroli dzienników zajęć dodatkowych umuzykalniających stwierdzono następujące niezgodności:
1) według tygodniowego rozkładu zajęć nauczycielki, Pani M.K. stanowiącego załącznik, nr 36 do protokołu, powinna mieć po jednej godzinie lekcyjnej w poniedziałki i w czwartki, natomiast z dziennika lekcyjnego wynika, że prowadzi ona zajęcia wyłącznie w poniedziałki.

2) w dzienniku nauczycielki, Pani P.Z., brakuje wpisu dotyczącego tygodniowego rozkładu zajęć.

Kontrola dzienników lekcyjnych nauczycieli wykazała, że w dzienniku lekcyjnym Pani M.S, uczennica W.M. jest wpisana jako uczennica klasy "O" z dopiskiem wykonanym ołówkiem: "mgr. Paulina…, ognisko muzyczne". Wyciąg z dziennika stanowi załącznik Nr. 56 do protokołu.

Dyrektor trzykrotnie proszony był o udzielanie wyjaśnień w tym temacie. Pierwsze wyjaśnienie, udzielone ustnie w dniu 20 listopada 2009 r., stanowiła informacja, że w Szkole nie są prowadzone zajęcia w Ognisku Muzycznym, ani w klasie "0" (informację te poparł nauczyciel, Pan A.T.), przy czym Dyrektor zobowiązał się do wyjaśnienia kwestii, że kontrolując dziennik w dniu 12 października 2009 r. nie zauważył karty indywidualnej ucznia nr 17, dotyczącej W.M."

      A co miał wyjaśniać Pan Dyrektor Jarosław Domagała? Przecież to nieistotny fakt według jego standardów, cały raport składa się z takich wielu nieistotnych elementów. Jakaś nikomu niepotrzebna komisja z miasta Gostynina będzie przeprowadzać śledztwo wobec tak ważnej dla polskiej kultury osoby jaką jest Dyrektor Jarosław Domagała. Może w taki sposób o sobie myślał Pan Jarosław Domagała kiedy proszony był o wyjaśnienie niezgodności, nieprawidłowości czy niejasności?

      I komu tu wierzyć, znów Pan Dyrektor Jarosław Domagała pewnie o czymś zapomniał? Jestem o tym przekonany. Ile razy to już w tym raporcie Dyrektor Jarosław Domagała zasłaniał się że nie miał o czymś wiedzy, czy nie pamiętał. Może tu trzeba szukać przyczyny, dlaczego zaginęły dzienniki samego dyrektora? Może przy wielu nazwiskach stały literki "O", które sugerują, że dziecko jest przypisane do Ogniska Muzycznego, a tym samym należy je strzyc jak owieczkę? Przecież dopisek wykonany ołówkiem "mgr Paulina ognisko muzyczne" jest jednoznaczny. Robi się ciekawie. Sięgnijmy po kolejny fragment z raportu sporządzonego w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie, kiedy zarządzał szkołą Dyrektor Jarosław Domagała.

"Następnie w piśmie z dnia 25 listopada 2009 r., stanowiącym załącznik nr 57 do protokołu, Dyrektor wyjaśnił, że W.M. rozpoczęła naukę w terminie późniejszym, została zakwalifikowana na konsultacje i przesłuchanie kwalifikacyjne do nauczycielki, Pani M.S.. Po uzyskaniu wysokiej oceny punktowej, uczennica została zakwalifikowana do klasy I działu dziecięcego na fortepian."

       Jak ja lubię te słowa klucze konsultacje, przesłuchania, zwykle za tym kryje się kasa. Może w tym wypadku było inaczej? Pewne w tym naszym brudnym świecie są śmierć i podatki. Trudno się tu połapać w tych wszystkich zawiłościach dotyczących nauki muzyki. Kwalifikacje, konsultacje, przesłuchania, przypisanie do konkretnych działów. To już wyższa szkoła zaciemniania, która z pewnością wywołuje u rodziców dzieciaczków popłoch, być może stres, a to wszystko służyć może jednemu, wyciąganiu od rodziców pod byle pretekstem banknotów Narodowego Banku Polskiego. Ale nie wierzę, by Jarosław Domagała, artysta, aranżer, uczestnik konferencji, publicysta posuwał się do tak niecnych czynów jak okradanie dzieci z pieniędzy. W Gostyninie ten proceder z pewnością za bytności Jarosława Domagały nie był uprawiany. A może jednak był? Może te wszystkie wyjaśnienia Pana Dyrektora Jarosława Domagały służą ukryciu nieprawidłowości w kierowanej przez niego placówce? Odpowiedz sobie na to pytanie Czytelniku sam? Ale sięgnijmy po kolejny fragment z raportu:

      "Kolejny raz, w dniu 4 grudnia 2009 r., podczas wyjaśnień ustnych, Dyrektor stwierdził, że W.M. została skierowana na lekcje prywatne przez Sekretarz Szkoły, Panią B.G.. W związku z tym, że u dziecka stwierdzono wysokie predyspozycje muzyczne, zostało przesłuchane w terminie późniejszym - Dyrektor Szkoły nie wskazał dokładnej daty, ale prawdopodobnie nastąpiło to według treści wyjaśnień po dniu 20 listopada 2009 r. - i w wyniku tego dziecko zostało zakwalifikowane do klasy I działu dziecięcego. Zapiski dokonane w dzienniku lekcyjnym Pani M.S. Dyrektor Szkoły zakwalifikował jako błąd początkującej nauczycielki. Fakt, że w dzienniku w ogóle znalazł się zapis dotyczący Ogniska Muzycznego, Dyrektor kolejny raz wyjaśnił jako pomyłkę, gdyż według jego oświadczenia z dnia 25 listopada 2009 r. stanowiącego załącznik nr 57 do protokołu na terenie Szkoły takie Ognisko nie funkcjonuje. Podobnie zakwalifikował fakt, że zgodnie z listami uczniów, którzy uiścili opłaty za uczęszczanie na zajęcia do Oddziału Umuzykalniającego, W.M. uiściła opłatę za miesiąc listopad. Dyrektor określił to jako pomyłkę."

      I znów pojawia się pomyłka, błąd, niedopatrzenie. Oj chyba lubi Pan Jarosław Domagała zrzucać odpowiedzialność na swoich pracowników? Znów wina Sekretarz Szkoły kryjącej się pod inicjałami B.G. A może to kara dla Pani Sekretarz, że złamała zmowę milczenia? Może w ten sposób Dyrektor Jarosław Domagała karze nielojalność w zespole? Przecież to Pani Sekretarz  napisała oświadczenie, które przytoczę za raportem: "Natomiast według pisemnego oświadczenia Sekretarza Szkoły, Pani B.G., stanowiącego załącznik nr 22 do protokołu, darowizna przekazana z Langenfeld wynosiła 1000 euro, co stanowiło równowartość 3,957,99 zł. W takiej wysokości wpłynęła na subkonto Rady Rodziców. Następnie, zgodnie z powyższym pisemnym oświadczeniem Pani B.G. w dniu 29 maja 2009 r., na polecenie Dyrektora Szkoły, Pana Jarosława Domagały, Sekretarz Szkoły, Pani B.G., złożyła polecenie przelewu na kwotę 3.957,99 zł w Banku Spółdzielczym w Gostyninie, z dyspozycją przekazania ww kwoty na konto, w którym jako nazwa odbiorcy widnieje nazwisko Pana Jarosława Domagały (kopia potwierdzenia przelewu stanowi załącznik do pisma Pani B.G., tj. do załącznika nr. 22 do protokołu)." Jeśli tak by było, to zmowa milczenia zwana jest omertą, a to już trąci zorganizowanym procederem, w którym być może uczestniczyło wiele osób. Dyrektor Jarosław Domagała to jednak wytrawny gracz. Wpierw składa wyjaśnienia, które można uznać za niespójne, następnie składa oświadczenie, a następnie w kolejnym wyjaśnieniu powołuje się na złożone przez siebie oświadczenie ale już w trakcie pracy komisji. Być może Dyrektorowi Jarosławowi Domagale pomaga osoba znająca prawo, lub grupa wspierająca Jarosława Domagałę. Ewidentnie widać, że dostarcza dokumenty, które mogłyby służyć odwołaniu się w drugiej instancji od decyzji pierwszej instancji. Tylko to nie proces sądowy, a raport sporządzany na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina. Postawię kolejne pytanie: Czy Dyrektor Jarosław Domagała lekceważy działania komisji? Czy Jarosław Domagała czuje się bezkarny? A może ktoś się boi, że wspólnie i w porozumieniu uczestniczył w przestępczym procederze? A wyrok skazujący dla osób zamieszanych w ten proceder jest końcem kariery? Ta kwota 3.957, 99 zł przelana na konto Pana Jarosława Domagały może być dla wielu końcem kariery. I być może dlatego Pan Jarosław Domagała liczy na wsparcie wszystkich zainteresowanych, według zasady, że wszyscy jadą na jednym wozie. To tylko moje hipotezy, które mogą mieć oparcie w faktach. Ale wróćmy do raportu:

    "Z przedstawionych informacji wynika, że wyjaśnienia dotyczące uczennicy są niejednoznaczne i zawierają sprzeczności. Wynika z nich również - co potwierdzają zapisy dotyczące obecności zawarte w karcie indywidualnej ucznia, stanowiącej załącznik nr 58 do protokołu - że przez pewien czas, tj. w okresie wrzesień-listopad 2009 r., dziewczynka była jednocześnie uczennicą Szkoły oraz uczęszczała na zajęcia odpłatne na terenie Szkoły. Wątpliwości dotyczą kwestii czy był to Oddział Umuzykalniający, czy Ognisko Muzyczne, które według informacji Dyrektora na terenie Szkoły nie funkcjonuje, czemu z kolei zaprzecza adnotacja w dzienniku lekcyjnym Pani M.S.."

    Według mnie, wnioski komisji są logiczne i spójnie w odróżnieniu do argumentacji zainteresowanego.

FAKTEM JEST JEDNAK, ŻE W ZWIĄZKU Z NIEPOPRAWNYM EWIDENCJONOWANIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY, ORAZ OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ UCZNIÓW, WYSTĄPIŁA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ W POSTACI NIENALEŻNEGO POBORU KWOTY 15 ZŁ M.IN. OD UCZENNICY W.M.

     Jak czytam, że ktoś pobiera od dzieci kwoty 15 zł i robi to jeszcze niezgodnie z prawem, to Szanowny Czytelniku rodzi się we mnie bunt. Może dla wielu sprawa raportu przeprowadzonego w Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie to nic ważnego, oby tak myślących było jak najmniej, np. 15 zł, 10, zł. czy 25 zł to nie są wysokie kwoty dużo biorąc pod uwagę np. Amber Gold, więc o co podnosić larum, po co dociekać, prowadzić śledztwo. Otóż teraz mówię do tych, którzy tak myślą. Pamiętajcie, że przechodzenie obojętnie obok czynionego zła, jest dawaniem na nie przyzwolenia. I wiedzcie, że Pan Bóg, potrafi być cierpliwy i ludzi, którzy czynią zło potrafi doświadczyć w sposób odpowiedni. I jeszcze jedno, pomyślcie, jak byście się czuli gdyby to Wasze Dzieci były okradane.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...