Kanał RSS
Kanał RSS

Jesteśmy na TAK!

Aktualizowane liczne poparcia instytucji, organizacji i specjaistów.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania uzyskało poparcie bardzo dużej ilości instytucji oraz specjalistów, co podkreśla jednoznacznie olbrzymie zainteresowanie problemem.

Objęcie patronatem przez prezydentów miast oraz marszałków województw wykraczało często ponad powszechnie przyjęte standardy, które dopuszczały taką możliwość jedynie dla inicjatyw umieszczonych w konkretnych, wąskich ramach czasowych oraz skierowanych wyłącznie do mieszkańców miast, bądź województw. Niemniej wiele instytucji wyszło naprzeciw wymaganiom stawianym przez naszą inicjatywę i obdarowało nas swoim patronatem.

Zwróciliśmy się również z prośbą o wsparcie do wybranych organizacji oraz specjalistów, których zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Są wśród nich autorytety nauki, ale także osoby chętne i zaangażowane do aktywnego pogłębiania wiedzy związanej z tą tematyką.

Jesteśmy zaszczyceni, iż nasze działania spotkały się z takim pozytywnym odbiorem i mamy nadzieję, że uda nam się przyczynić do jego pogłębienia, bowiem tylko dzięki współpracy i połączeniu sił jesteśmy w stanie doprowadzić do realnych zmian związanych z zaburzeniami odżywiania w Polsce.

Dziękujemy!

Patronują nam:

 • Prezydent Miasta Białegostoku;
 • Prezydent Miasta Kielce;
 • Prezydent Miasta Opola;
 • Prezydent Miasta Poznania;
 • Marszałek Województwa Lubelskiego;
 • Marszałek Województwa Lubuskiego;
 • Marszałek Województwa Łódzkiego;
 • Marszałek Województwa Małopolskiego;
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego;
 • Marszalek Województwa Śląskiego;
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
 • IFMSA Poland - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny;

Poparcie zadeklarowali już m.in.:

 • Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wraz z Prezesem Panem dr n.med. Grzegorzem Mazurem;
 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska wraz z Prezesem Panem Markiem Zabłockim
 • Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu wraz z Prezesem Panem dr n. med. Igorem Chęcińskim
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów;
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne;
 • National Eating Disorders Association - amerykańska organizacja zajmująca się zaburzeniami odżywiania;
 • STEP Socialpadagogisch- Therapeutische Einrichtungen und Projekte - niemiecka organizacja realizująca projekt ELSA związany z zaburzeniami odżywiania;
 • Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego;
 • Alter Ego Pracownia Psychoterapii Izabela Boryczka;

 

 • prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • prof. doc. dr hab. Maria Siwiak - Kobayashi - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska - Katedra Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy we Wrocławiu;
 • prof. dr Bassam Aouil - Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne;
 • prof. dr hab. Bolesław Samoliński - Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; pełni funkcję konsultanta krajowego z zakresu zdrowia publicznego;
 • prof. dr hab. Jan Tylka - Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; pełni funkcję konsultanta krajowego z zakresu psychologii klinicznej;
 • prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk - Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; pełni funkcję konsultanta krajowego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • prof. dr hab. med. Alina Borkowska  - Zakład Neuropsychologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (kujawsko-pomorskie) z zakresu psychologii klinicznej;
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska - Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (łódzkie) z zakresu psychiatrii;
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz - II Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (łódzkie) z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc - Wierzgoń  -  Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersyetetu Medycznego; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (śląskie) z zakresu zdrowia publicznego;
 • dr hab. n. med. Filip Rybakowski - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak - Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów;
 • dr hab. n. med. Robert Pudło - Katedra Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (śląskie) z zakresu psychiatrii;
 • dr n. med. Lidia Popek - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (mazowieckie) z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • dr n. med. Jacek Putz - Szkoła Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (mazowieckie) z zakresu zdrowia publicznego;
 • dr n. med. Halina Kądziela-Olech - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (podlaskie) z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • dr n. med. Monika Dmitrzak - Węglarz - Zakład Genetyki w Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr n. med. Grażyna Jarząbek-Bielecka - Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr n. med. Izabela Łucka - Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (pomorskie) z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • dr n. med. Ryszard Kamiński  - Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (zachodniopomorskie) z zakresu psychologii klinicznej;
 • dr n. med. Tomasz Maksymiuk - pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (wielkopolskie) z zakresu zdrowia publicznego;
 • dr Malgorzata Starzomska – Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • dr Marta Kowalczuk-Walędziak - Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Uniwersytetu w Białymstoku;
 • dr Anna Brytek-Matera – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Katowicach;
 • dr Marta Kochan-Wójcik – Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dr Beata Szurowska - Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • dr Bernadetta Izydorczyk - Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (śląskie) z zakresu psychologii klinicznej;
 • dr Monika Bronkowska - Zakład Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Dietetyki oddział Wrocław;
 • dr inż. Kamila Adamczyk – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • dr Lucyna Górska-Kłęk – Katedra Podstaw Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 • lek. med. Ewa Zakrzewska - pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (warminsko-mazurskie) z zakresu zdrowia publicznego;
 • mgr Aleksandra  Kühn-Dymecka -  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (mazowieckie) z zakresu psychologii klinicznej;
 • mgr Teresa Milewska-Gidzgier - Wojewódzki Zespół  Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie; pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego (warmińsko-mazurskie) z zakresu psychologii klinicznej;
 • mgr Katarzyna Fura - Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego
 • mgr Kazimierz Ździebło - Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego
 • mgr Izabela Boryczka - Alter Ego Pracownia Psychoterapii
 • mgr Janina Jasińska - psycholog, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 • mgr Joanna Bartnik – doktorantka w Zakładzie Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • mgr Maria Burmecha - doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kategoria Promocja zdrowia;
 • mgr Małgorzata Mizgier - Zakład Dietetyki Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
ZałącznikWielkość
uzyskane patronaty i pisma.pdf9.57 MB
Scan_KM.pdf954.41 KB