Kanał RSS
Kanał RSS

Projekt: KRAJOBRAZ

Projekt KRAJOBRAZ
Dorota Wodzińska

PROJEKT: KRAJOBRAZ jest kolejną inicjatywą Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego, która podejmuje walkę z wykluczeniem społecznym, poprzez szeroko rozumiane uświadamianie społeczeństwa w dziedzinach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Zależy nam na tym, aby człowiek potrafił utożsamić się z przestrzenią, w której funkcjonuje na co dzień, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Świadomość świata jest w tym wypadku drogą poznania i szacunku dla otaczającej nas przestrzeni, dziedzictwa kulturowego i natury.

PROJEKT: KRAJOBRAZ współtworzą młodzi naukowcy, którzy dostrzegając potrzebę zmian w spojrzeniu ludzi na przestrzeń, pragną uświadamiać ich, przekazując swój punkt widzenia oparty na analizach, badaniach i własnym doświadczeniu. Dodatkowo wspierają nas także zapaleni pasjonaci, którym bliskie są idee naszego Projektu.  

Zapraszamy Serdecznie do współpracy z nami.

Koordynatorem „PROJEKTU: KRAJOBRAZ” jest mgr inż. Dorota Wodzińska

Kontakt: dorota.wodzinska@fecwis.org (533 688 552)

CELE „PROJEKTU: KRAJOBRAZ”:

- uświadamianie społeczeństwa w dziedzinach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska;

- wpływanie na stereotypowe myślenie i zmiany światopoglądowe w kwestiach ochrony i kształtowania krajobrazu;

- propagowanie działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju;

- integracja człowieka z otoczeniem.


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...