Kanał RSS
Kanał RSS

"Wskazówki Metodyczne do Bajki o Piosence i Nutkach" - Lidii Bajkowskiej

Opinia dla działu sztuki PWN o pracy Lidii Bajkowskiej
Pakiet Edukacyjny Fundacji FECWIS na bazie Wkazówek Metodyczny Lidii Bajkowkiej

W recenzji o książce p. Lidii Bajkowskiej pt." Bajka o Piosence i nutkach" - p. Grzegorz Michalski twierdzi:" Bez wątpienia Bajka...zasługuje na publikację, jednak pod warunkiem właściwego wykorzystania jej... Pozostawiano sobie książka zginie w powodzi oferty rynkowej, nie przynosząc nikomu pożytku".
 
  Niezupełnie zgadzam się z tym twierdzeniem. Bajka...napisana z ogromną wyobraźnią i temperamentem, prześlicznie wydana, przyciąga oczy klientów kupujących książeczki dla dzieci. Rzecz w tym, aby sprzedawcy umieli ją zarekomendować właściwie przedstawić jej zawartość, a może być wykorzystana zarówno bardzo zwyczajnie, jako czytana i oglądana książeczka, ale też, i o to chodzi, wykorzystanie jej może być znacznie bogatsze.

 Zainteresowani wydaniem bardzo pragnęliśmy, żeby Bajka...znalazła się na liście pozycji MEN, wprowadzających tę książkę do użytku szkolnego i przedszkolnego. Sugerowałam wówczas, aby także wystąpić do Ministerstwa Kultury i Sztuki o wprowadzanie  jej na listę książek, obecnych w zerówkach i szkołach muzycznych. Takie jednak jej przeznaczenie wymagało już uzupełnień, dopowiedzenia tego, czego zwykli czytelnicy, a często również nauczyciele, po prostu domyślić się nie mogli - sposobu i stylu pracy z książką.

 Z takiej potrzeby powstały wskazówki metodyczne. Zalety ich są spójne z zaletami Bajki. Nie będę ich przytaczała, ponieważ zawarte są dokładnie w pięciu punktach, w recenzji p. Michalskiego. Całkowicie zgadzam się z tak sformułowanymi walorami książki i proponuję zawartość tego sformułowania przenieść na tekst komentarza metodycznycznego.

  Właściwie nie mogło być inaczej, skoro Bajka..., to nic innego jak przeniesienie na papier zajęć lekcyjnych. Jest jednak wielu autorów, którzy nie potrafią podzielić się swoim doświadczeniem. Idea "zerówek muzycznych", których p. Bajkowska jest wiernym rzecznikiem, a którą to ideę skonkretyzowała w swojej pracy z uczniami, postawiła Autorkę w sytuacji konieczności sformułowania celu, zadań i sposóbu realizacji kształcenia na tym etapie oraz spisania obserwacji. Wszystkie te elementy konieczne są we wszelkich metodycznym działaniu, kierowanym do określonego celu, zawarte są również w tym komentarzu. Z tą różnicą, że zawierając wszelkie cechy warsztatu naukowego, Autorka podaje je w sposób żywy i zmuszający do żywości w prowadzeniu zajęć, działający na wyobraźnię, wręcz podrywający do działania, dający pole do wielorakich przemyśleń.

 Wczasie czytania tekstu Wskazówek...zdumiewa wyobraźnia Autorki, oparta na znajomości psychiki dzieci, ich moźliwości energetycznych, emocjonalnych, percepcyjnych i ich wzajemnych powiązań, przewidująca reakcje, syntetyzująca działania, jako proces integralny. Tak reagują ludzie, którzy znają dzieci z prawdziwego z nimi kontaktu, płynącego z serca. I tak bardzo ciągle jeszcze brakuje w metodycznych przekazach takiego, jak prezentowany, autentyzmu i radości.

 Od strony metodycznej propozycje są właściwie bezbłędne, a atrakcyjność tego, co można nazwać podsumowaniem materiału jest bezprecedensowa.

Zofia Wawrzyńska
Centrum Edukacji Artystycznej


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...