Kanał RSS
ks. dr Waldemar Woźniak, starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Rady Fundacji FECWIS
Muzyk Filharmonii Sudeckiej
Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego
Członek Rady Fundacji FECWIS, Oficer więziennictwa w stanie spoczynku, dyr. okręgowy SW w Krakowie
Jest odpowiedzialny za Public Relations w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu Samuel